Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2023 (NIEUW)In editie 2023 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2022. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2023 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2023 bestaat uit 73 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafrecht 2022Het Zakboekje Strafrecht is een onmisbaar werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Voor politieambtenaren onmisbaar om betrouwbare pv’s op te stellen. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Strenge gerechtelijke aanpak bij inbreuken op regels Covid Safe Tickets en bij valse covid-documenten

Nieuws - 15/11/2021
-
Auteur 
College van procureurs-generaal


Het College van procureurs-generaal heeft met de herziene omzendbrief COL 06/2020 nieuwe nationale richtlijnen uitgevaardigd naar aanleiding van het KB van 28 oktober 2021 ter bestrijding van het Coronavirus Covid-19 Pandemie. De richtlijnen zijn onmiddellijk van kracht. Het College vestigt daarbij in het bijzonder de aandacht op de strenge gerechtelijke aanpak van de inbreuken op het gebruik van de Covid Safe Tickets én bij valse covid-documenten.

De omzendbrief COL 6/2020 van het College van procureurs-generaal regelt sinds het begin van de coronapandemie en de coronamaatregelen in maart 2020 het nationale opsporings- en vervolgingsbeleid van het Openbaar Ministerie in deze materie. De omzendbrief werd telkens aangepast aan de nieuwe door de overheid genomen maatregelen.

Het College van procureurs-generaal heeft opnieuw de richtlijnen inzake de opsporing en vervolging van corona inbreuken aangepast aan het nieuwe Koninklijk Besluit van 28 oktober 2021 houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus Covid-19 pandemie te voorkomen of te beperken.

Inbreuken op COVID Safe Tickets

Wat het toezicht op de naleving van de regels inzake Covid Safe Tickets betreft, zal de focus gelegd worden op de organisatoren en uitbaters van evenementen en voorzieningen, zoals de horeca en de fitnesscentra. De politie krijgt de richtlijn erop toe te zien dat de organisatoren en uitbaters wel degelijk verifiëren dat hun bezoekers over een Covid Safe Ticket beschikken, in de gevallen waarin het gebruik ervan verplicht is. Elke procureur des Konings zal, in overleg met de politiediensten, de modaliteiten en het soort evenementen en voorzieningen bepalen waarop de politie zijn aandacht in het bijzonder zal richten, rekening houdende met de specificiteit van zijn arrondissement en de voorhanden zijnde onderzoekscapaciteit bij de geïntegreerde politie. Een (onmiddellijke) minnelijke schikking van 750 euro zal worden opgelegd aan de organisatoren en uitbaters die deze wettelijke verplichting met de voeten treden.

Valse COVID Safe Tickets

Er zal bijzonder streng worden opgetreden tegen personen die verdacht worden van vervalsing en/of het gebruik van vervalste documenten gelinkt aan de handhaving van de coronabeschermingsmaatregelen, zoals bijvoorbeeld het maken en/of gebruiken van een vals Covid Safe Ticket (vaccinatiecertificaat, herstelcertificaat of testcertificaat) of een vals Passagier Lokalisatie Formulier.

Gelet op de bijzondere ernst van deze inbreuken aangezien het gezondheidsbeleid staat of valt met de echtheid van deze documenten, zullen deze personen onmiddellijke voor de correctionele rechtbank worden gedagvaard. Uitzonderlijk, rekening houdende met de specificiteit van zijn/haar arrondissement, kan de procureur des Konings richtlijnen uitvaardigen waarbij een (onmiddellijke) minnelijke schikking van 750 euro wordt voorgesteld. Bij weigering of niet-betaling zal evenwel ook tot dagvaarding worden overgegaan.

Mondmaskers op openbaar vervoer

Er zal verder streng worden toegezien op het correct gebruik van mondmaskers, in het bijzonder op het openbaar vervoer. Wie verzuimt of weigert een mondmasker te gebruiken, zal een (onmiddellijke) minnelijke schikking van 250 euro worden opgelegd.

Bron:
- Omzendbrief nr. 06/2020 van het College van procureurs-generaal, herziene versie van 5 november 2021
- Persbericht College van procureurs-generaal