Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?


Verkeersvademecum 2022 (NIEUW)In editie 2022 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2021. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2022 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2022 bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafprocesrecht 2021 (NIEUW)Het Zakboekje Strafprocesrecht is een onmisbaar werkinstrument dat het mogelijk maakt om de soms complexe regels van het strafprocesrecht correct en efficiënt te gebruiken in de praktijk. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Covid-19: epidemische noodsituatie tot en met 28 januari 2022, Pandemiewet geactiveerd, nieuwe maatregelen vanaf 29 oktober

Nieuws - 02/11/2021
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


De federale regering kondigt de epidemische noodsituatie m.b.t. het coronavirus af. En dat voor 3 maanden, tot en met 28 januari 2022. Met de publicatie van dit KB wordt de Pandemiewet van 14 augustus 2021 geactiveerd, de gloednieuwe wettelijke basis voor het nemen van bestuurlijke maatregelen om de impact van de pandemie op de volksgezondheid te beperken. En de regering komt meteen met een uitvoeringsbesluit met alle maatregelen die gelden vanaf 29 oktober 2021.We stippen de belangrijkste zaken kort aan.
Telewerk
Vanaf 29 oktober 2021 is telewerk opnieuw sterk aanbevolen bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten, welke grootte ze ook hebben, voor alle personeelsleden wiens functie zich ertoe leent.
Mondmaskerplicht
Het dragen van een mondmasker is opnieuw verplicht voor iedereen vanaf 12 jaar in:
de besloten ruimten van het openbaar vervoer;
de besloten ruimten van het georganiseerd collectief vervoer (behalve voor wat betreft het rijdend personeel voor zover de bestuurder goed geïsoleerd is in een cabine en een affiche de gebruikers aangeeft waarom de bestuurder geen mondmasker draagt);
de inrichtingen en plaatsen waar contactberoepen worden uitgeoefend, zowel voor de dienstverleners als de klanten, waarbij de dienstverlener en de klant direct fysiek contact hebben of waarbij de afstand van 1,5m niet kan worden gegarandeerd voor een duur van minsten 15 minuten;
de publiek toegankelijke ruimten van ondernemingen, verenigingen en diensten;
de publiek toegankelijke ruimten van handelszaken, winkels en winkelcentra;
bibliotheken, spelotheken en mediatheken;
de besloten en publiek toegankelijke ruimten van inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector;
de gebouwen voor de eredienst en de gebouwen bestemd voor de openbare uitoefening van niet-confessionele morele dienstverlening;
publiek toegankelijke ruimten van overheidsgebouwen;
inrichtingen en plaatsen waar horeca-activiteiten worden uitgeoefend en in fitnesscentra voor wat betreft het personeel;
de besloten ruimten van horeca-inrichtingen, voor wat betreft de klanten op het terras wanneer ze deze besloten ruimte kortstondig betreden, voor zover de toegang tot het terras niet wordt geregeld met een Covid Safe Ticket; en
bij verplaatsingen in de publieke en niet-publieke delen van de gerechtsgebouwen en in de zittingszalen bij elke verplaatsing. In de andere gevallen wordt het mondmasker gedragen volgens de richtlijnen van de Kamervoorzitter.
In een aantal gevallen is het mondmasker niet verplicht. Dat is zo wanneer de toegang wordt georganiseerd op basis van het Samenwerkingsakkoord Covid Safe Ticket van 14 juli 2021, bij indoor-evenementen tot 200 personen of outdoor-evenementen tot 400 personen en tijdens private bijeenkomsten.
De regering raadt sterk aan om het mondmasker te dragen wanneer het niet mogelijk is de socialdistancingregels na te leven.
Luchtkwaliteitsmeters
Vanaf 29 oktober is een luchtkwaliteitsmeter (CO2) verplicht in:
de besloten gemeenschappelijke ruimten van de inrichtingen die behoren tot de sportieve sector, met inbegrip van de fitnesscentra;
de besloten gemeenschappelijke ruimten van de inrichtingen die behoren tot tot de evenementensector, met inbegrip van de discotheken en dancings;
de besloten ruimten van de eet- en drankgelegenheden van de horecasector; en
de besloten ruimten van de infrastructuur waar een massa-evenement plaatsvindt met een publiek van 200 of meer personen.
Er moet minstens één meter aanwezig zijn in elke afzonderlijke ruimte waar eten en dranken worden bereid en geserveerd, waar wordt gerookt, waar wordt gesport, waar het evenement plaatsvindt, waar wachtrijen staan en in de kleedkamers.
De luchtkwaliteitsrichtnorm is nog steeds 900ppm CO2. Wanneer de waarde van 900ppm overschreden wordt, dient de uitbater te beschikken over een actieplan op basis van een risicoanalyse om compenserende maatregelen te verzekeren voor ventilatie en/of luchtdesinfectie en/of luchtfiltratie. Wanneer de waarde van 1200ppm wordt overschreden, wordt aanbevolen om bovendien in een erkend systeem voor luchtdesinfectie en/of luchtfiltratie te voorzien.
Covid Safe Ticket
De regels voor het gebruik van een Covid Safe Ticket zijn aangescherpt. Bij massa-evenementen en proef- en pilootprojecten is de drempel bijvoorbeeld verlaagd van 500 naar 200 personen indoor, outdoor ligt de drempel nu op 400 personen. Voorheen was dat 750 personen. Deze minimumaantallen kunnen door de deelstaten of lokale overheden worden verlaagd.
Voor kleinere evenementen is een CST mogelijk, maar de organisator is in dat geval verplicht om de bezoekers daarvan vooraf te informeren.
Vanaf 29 oktober
Zowel het KB tot afkondiging van de epidemische noodsituatie als het KB met bestuurlijke maatregelen treden onmiddellijk in werking, op de dag van publicatie in het Belgisch Staatsblad. Dat is 29 oktober 2021.

Bronnen: 
-28 OKTOBER 2021. - Koninklijk besluit houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie te voorkomen of te beperken,BS 29 oktober 2021, bl. 110587.
-28 OKTOBER 2021. - Koninklijk besluit houdende de afkondiging van de epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie,BS 29 oktober 2021, bl. 110645.