Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?


Het Belgische politiewezen 2021 - Wetboek (NIEUW)Met het wetboek Het Belgische politiewezen hebt u alle wetgeving over de organisatie en de bevoegdheden van de politie in één standaardwerk. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2021 (NIEUW)Met het Zakboekje Politiestatuut 2021 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2021 (NIEUW)In editie 2021 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2020. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2021 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2021 bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje strafrechtPraktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Wegcode afgestemd op ‘Brussel Stad 30’

Nieuws - 11/10/2021
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


Op alle wegen in het Brusselse gewest is de snelheid sinds 1 januari 2021 beperkt tot 30 km/u, behalve op de grote assen waar de maximumsnelheid nog steeds 50 of 70 km/u is. De zogenaamde ‘Brussel Stad 30’ is intussen dus ruim 10 maanden in voege, maar nog niet alle regelgeving is up-to-date. De Brusselse regering zorgt nu voor de correcte snelheidsbeperking (30 km/u in plaats van 50 km/u) in de legenda van verkeersborden F1a en F1b die het begin van de bebouwde kom aangeven in de Wegcode.
Ze maakt van de gelegenheid gebruik om ook een aantal andere bepalingen in de Wegcode te actualiseren. Een must om alle bevoegdheden die bij de Zesde Staatshervorming werden geregionaliseerd, te kunnen uitoefenen. Bijvoorbeeld om wegcontroles te kunnen uitoefenen m.b.t. de maximaal toegelaten massa, de ladingzekering en de afmetingen en signalisatie van de lading van alle voertuigen. Een taak die nu ook toekomt aan de ambtenaren en personeelsleden die zijn aangesteld door de Brusselse regering.
In werking: 18 oktober 2021 (10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad)

Bron:  22 SEPTEMBER 2021. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg en het koninklijk besluit van 19 juli 2000 betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige inbreuken inzake het vervoer over de weg,BS 8 oktober 2021, bl. 105987.

Extra informatie:
- Geraakte artikels
- Wegcode, art. 3,11.2 en 71.2
KB Boeten Wegvervoer, art. 1