Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?


Het Belgische politiewezen 2021 - Wetboek (NIEUW)Met het wetboek Het Belgische politiewezen hebt u alle wetgeving over de organisatie en de bevoegdheden van de politie in één standaardwerk. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2021 (NIEUW)Met het Zakboekje Politiestatuut 2021 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2021 (NIEUW)In editie 2021 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2020. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2021 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2021 bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje strafrechtPraktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Federale regering corrigeert definitie van pyrotechnisch artikel na eerdere aanpassing in Europese Vuurwerkrichtlijn

Nieuws - 27/09/2021
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


De federale regering corrigeert de definitie van ‘pyrotechnisch artikel’ in haar Vuurwerkbesluit van 20 oktober 2015 dat de regels bevat voor het op de markt aanbieden van pyrotechnische artikelen in ons land. Het gaat om een kleine tekstuele aanpassing die eerder dit jaar op Europees niveau werd doorgevoerd via een rectificatie van Richtlijn 2013/29/EU, de zogenaamde Vuurwerkrichtlijn.
Een pyrotechnisch artikel omvat ‘ieder artikel dat explosieve stoffen of een explosief mengsel van stoffen bevat en dat tot doel heeft warmte, licht, geluid, gas of rook dan wel een combinatie van dergelijke verschijnselen te produceren door middel van zichzelf onderhoudende exotherme chemische reacties’.
Volgens de oude definiëring leek het alsof alleen de explosieve stoffen of het explosief mengsel van stoffen tot doel hadden warmte, licht, geluid, gas, rook of een combinatie van die verschijnselen te produceren, maar logischerwijs is dat het doel van het pyrotechnische artikel zelf. Zowel de Europese Vuurwerkrichtlijn als het federale Vuurwerkbesluit van 2015 tot omzetting van die richtlijn omschreven pyrotechnisch artikel als ‘elk artikel dat explosieve stoffen of een explosief mengsel van stoffen bevat die tot doel hebben warmte, licht, geluid, gas of rook dan wel een combinatie van dergelijke verschijnselen te produceren door middel van zichzelf onderhoudende exotherme chemische reacties’.
Voor een goed begrip en om discussies bij de toepassing van de regels te vermijden, werd deze definitie in de Europese Vuurwerkrichtlijn dan ook vervangen door een nieuwe versie. De federale regering voert nu dus dezelfde wijziging door in het Vuurwerkbesluit van 2015.
De aanpassing heeft retroactief uitwerking vanaf 9 november 2015, de originele datum van inwerkingtreding van het KB van 20 oktober 2015.

Bron:  12 SEPTEMBER 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van de definitie van pyrotechnisch artikel in het koninklijk besluit van 20 oktober 2015 betreffende het op de markt aanbieden van pyrotechnische artikelen,BS 22 september 2021, bl. 99098.