Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?


Het Belgische politiewezen 2021 - Wetboek (NIEUW)Met het wetboek Het Belgische politiewezen hebt u alle wetgeving over de organisatie en de bevoegdheden van de politie in één standaardwerk. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2021 (NIEUW)Met het Zakboekje Politiestatuut 2021 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2021 (NIEUW)In editie 2021 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2020. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2021 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2021 bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje strafrechtPraktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Nieuwe rekruterings- en selectieprocedure voor politie in werking op 14 september

Nieuws - 16/09/2021
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


Op 14 september 2021 is het nieuwe kader voor de rekrutering en selectie van politiepersoneel in werking getreden. De aangepaste procedure werd op 20 juli 2021 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd, maar toepassen kon nog niet. Daarvoor was het wachten op het besluit van Binnenlandminister Annelies Verlinden met een concrete datum. Nu dat er is, kan definitief de overstap worden gemaakt naar het nieuwe systeem. Maar de regelgeving die op 13 september van toepassing was, blijft gelden voor kandidaatstellingen die ten laatste op die datum rechtsgeldig zijn ingediend.
Voor alle andere kandidaturen gelden de nieuwe regels. En die zien er heel anders uit. Bedoeling is vooral om de hele procedure sneller en efficiënter te laten verlopen. En om op een adequate manier de juiste mensen aan te trekken. Hiervoor zijn heel wat stappen in de selectie- en rekruteringsprocedure aangepast, zowel inhoudelijk als organisatorisch. Zo vergroot het nieuwe concept de inspraak van àlle betrokken actoren binnen de geïntegreerde politie (waaronder de lokale politie) zodat niet meer alleen de federale politie aan zet is. Op die manier kan al van bij het begin worden ingespeeld op lokale noden en musts zoals het vergroten van diversiteit in de korpsen.
De nieuwe regels zijn via een KB van 11 juli 2021 en MB van 11 juli 2021 toegevoegd aan het RPPol en het UBPol. Beide besluiten treden, zoals vastgelegd in het huidige besluit van minister Verlinden, in werking op 14 september 2021.

Bron:  9 SEPTEMBER 2021. - Ministerieel besluit tot bepaling van de datum van de inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 11 juli 2021 tot wijziging van diverse bepalingen inzake de selectie en de rekrutering van de personeelsleden van de politiediensten en van het ministerieel besluit van 11 juli 2021 tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten inzake de selectie en de rekrutering van de personeelsleden van de politiediensten,BS 14 september 2021, bl. 96148.