Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2022 (NIEUW)In editie 2022 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2021. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2022 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2022 bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafprocesrecht 2021 (NIEUW)Het Zakboekje Strafprocesrecht is een onmisbaar werkinstrument dat het mogelijk maakt om de soms complexe regels van het strafprocesrecht correct en efficiënt te gebruiken in de praktijk. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

NAVAP-compensatie politiezones: details over aanvraag en toekenning voor 2021

Nieuws - 10/09/2021
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


De politiezones kunnen voor het jaar 2021 opnieuw rekenen op subsidies om de meerkosten te dekken die de NAVAP-regeling met zich meebrengt. De totale subsidie-enveloppe bedraagt dit keer 32,9 miljoen euro (in 2020 was dat nog ruim 46 miljoen euro). De federale regering geeft alvast meer details over de aanvraag- en toekenningsprocedure.
NAVAP-regeling
De NAVAP-financiering werd in het leven geroepen naar aanleiding van het Pensioenarrest van het Grondwettelijk Hof in juli 2014. Met dat arrest maakte het Hof een einde aan de gunstige pensioenregels voor de politie. Heel wat personeelsleden moeten daardoor langer werken, tot hun 62e. Als compensatie introduceerde de federale regering via een KB van 9 november 2015 een eindeloopbaanregeling waardoor de leden van het operationeel kader die minstens 58 jaar zijn een aangepaste job kunnen vragen. En ze creëerde een tijdelijk ‘systeem van non-activiteit’ voor operationelen die voor de uitspraak van het Hof genoten van een preferentiële vervroegde pensioenleeftijd van 54, 56 of 58 jaar. Zij kunnen gedurende 4 jaar voor hun vervroegd pensioen stoppen met werken.
De NAVAP-regeling bezorgt de politiezones echter een pak meerkosten. Daarom heeft de federale overheid destijds beslist om de meerkosten sinds 2016 te compenseren via subsidies. Het systeem wordt verdergezet voor het jaar 2021.
NAVAP-compensatie 2021
Het totale subsidiebedrag voor 2021 werd niet opgenomen in het NAVAP-compensatiebesluit van 14 augustus 2021, maar werd wel eerder bekendgemaakt door de federale ministerraad (https://news.belgium.be/nl/lokale-politie-toekenning-van-de-subsidies-ter-ondersteuning-van-de-navap-voor-2021). In totaal gaat het om 32,9 miljoen euro. De zones zullen wel een aanvraag moeten indienen om de subsidies te krijgen.
Aanvraag- en toekenning
De financiële steun bestaat uit de reële kost (wachtgeld, met inbegrip van het vakantiegeld en de eindejaarstoelage) van de personeelsleden die de non-activiteit voorafgaand aan de pensionering opnemen. Het gaat om een trimestriële terugbetaling.
De zones moeten hun aanvragen, samen met de bewijsstukken, per afgesloten trimester aan de DGR/DRP-DPP (dienst personeelsbeheer van de directie van het personeel van de federale politie) bezorgen.
Voor het laatste kwartaal gebeurt de terugbetaling voor de periode oktober-november in de loop van de maand december. Aanvragen hiervoor moeten uiterlijk op 10 december 2021 worden doorgestuurd. De zones moeten dan ook de ramingen van de maand december doorgeven. Die ramingen moeten voor 29 december 2021 worden bevestigd. De terugbetaling voor de maand december wordt uitgevoerd voor het einde van de maand januari 2022.
Iedere nieuwe vraag tot toekenning van de subsidie dat wordt ingediend na 10 december, wordt als nietig beschouwd.
In werking: 1 januari 2021