Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2022 (NIEUW)In editie 2022 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2021. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2022 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2022 bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafprocesrecht 2021 (NIEUW)Het Zakboekje Strafprocesrecht is een onmisbaar werkinstrument dat het mogelijk maakt om de soms complexe regels van het strafprocesrecht correct en efficiënt te gebruiken in de praktijk. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

GAS-boete voor inbreuk op verkeersbord C3 of F103 met gewone brief naar overtreder, aangetekend schrijven niet nodig

Nieuws - 06/09/2021
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


Sanctionerende ambtenaren mogen de GAS-boetes voor overtredingen op het verkeersbord C3 (verboden toegang in beide richtingen) en voor overtredingen op het verkeersbord F103 (voetgangerszone) vastgesteld via ANPR-camera’s, voortaan per gewone brief naar de overtreder versturen. Een aangetekend schrijven is niet meer nodig.
Dat stond tot nog toe zo in de GAS-wet, maar dat was eigenlijk niet de bedoeling. De wetgever was bij de invoering van de GAS-reglementering voor inbreuken op verkeersborden C3 en F103 ‘vergeten’ om de eenvoudige kennisgevingsprocedure die bestond voor inbreuken op het stilstaan en parkeren (art. 29 GAS-wet) ook van toepassing te maken voor inbreuken op verkeersborden C3 en F103. De wetgever zorgt nu alsnog voor de nodige aanpassingen in de GAS-wet zodat voor àlle verkeersgerelateerde GAS-inbreuken dezelfde procedure geldt: kennisgeving via gewone zending.
Meer concreet is de sanctionerende ambtenaar ertoe gehouden om de overtreder binnen de 15 dagen na ontvangst van de vaststelling van een inbreuk, bij gewone zending, de gegevens mee te delen m.b.t. de vastgestelde feiten en de begane inbreuk, én het bedrag van de administratieve geldboete. De overtreder moet de boete op zijn beurt vereffenen binnen de 30 dagen na de kennisgeving ervan (tenzij hij binnen die termijn via gewone zending zijn verweermiddelen bezorgt aan de sanctionerende ambtenaar). Wordt de boete niet betaald binnen de 30 dagen, dan wordt een herinnering gestuurd met uitnodiging tot betaling binnen een nieuwe termijn van 30 dagen.
Opgelet! Voor andere inbreuken op de GAS-reglementering, is de sanctionerende ambtenaar wél verplicht om de kennisgeving en de GAS-boetes via aangetekend schrijven op te sturen naar de overtreder (conform artikel 25 en 27 van de GAS-wet).
In werking: 1 september 2021 (de dag van publicatie in het Belgisch Staatsblad)

Bron:  5 MAART 2021. - Wet tot harmonisering van de procedure inzake verkeersovertredingen binnen het toepassingsgebied van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties,BS 1 september 2021, bl. 93744.