Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2022 (NIEUW)In editie 2022 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2021. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2022 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2022 bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafprocesrecht 2021 (NIEUW)Het Zakboekje Strafprocesrecht is een onmisbaar werkinstrument dat het mogelijk maakt om de soms complexe regels van het strafprocesrecht correct en efficiënt te gebruiken in de praktijk. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Europese lidstaten delen binnenkort informatie over weigeringen van vuurwapenvergunningen via IMI-systeem

Nieuws - 03/09/2021
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


Europa wil dat de lidstaten vanaf 31 januari 2022 het IMI-systeem (‘Informatiesysteem Interne Markt’) gebruiken om informatie uit te wisselen over personen aan wie ze een vuurwapenvergunning hebben geweigerd uit veiligheidsoverwegingen of om betrouwbaarheidsredenen. De Europese Commissie heeft alvast een proefproject opgezet om de manier van werken te testen.
IMI
Het IMI-systeem is een beveiligde, meertalige softwareapplicatie die via het internet toegankelijk is en door de Europese Commissie in samenwerking met de lidstaten, werd ontwikkeld om de uitwisseling van informatie tussen overheden in de hele EER die betrokken zijn bij de uitvoering van de EU-wetgeving te vergemakkelijken. IMI helpt overheidsinstanties die op diverse beleidsterreinen van de interne markt moeten samenwerken met hun tegenhangers in andere EU-landen. De applicatie bestaat intussen al enkele jaren en wordt veelvuldig gebruik binnen tal van administratieve samenwerkingsprocedures op heel wat verschillende beleidsterreinen.
Informatie over weigeringen vuurwapenvergunningen
De Europese Commissie wil het gebruik van IMI verder uitbreiden. Via Gedelegeerde Verordening 2021/1423 verplicht ze de lidstaten nu om via het IMI-systeem informatie uit te wisselen over hun weigeringen om vuurwapenvergunningen te verlenen op grond van veiligheidsoverwegingen of in verband met de betrouwbaarheid van de betrokkene. En dat vanaf 31 januari 2022. De commissie stelt daarbij uitdrukkelijk dat ‘een weigering’ alleen binnen het toepassingsgebied van de verordening valt wanneer het administratieve of rechterlijke weigeringsbesluit op of na 31 januari 2022 werd genomen.
De verordening geef precies aan welke informatie moet worden uitgewisseld via het systeem. Naast de identificatiegegevens van de betrokkene, moet onder meer de datum en het nationale referentienummer van het weigeringsbesluit worden meegedeeld, de contactgegevens van de administratieve of gerechtelijke autoriteit die het weigeringsbesluit heeft genomen (of indien dat een andere autoriteit is de contactgegevens van de autoriteit waar meer informatie kan worden verkregen over het weigeringsbesluit) en het type weigeringsbesluit (bv. besluit met of zonder vaste einddatum).
De opgeslagen informatie blijft in principe gedurende 10 jaar bewaard. Wanneer een weigeringsbesluit na invoering in het systeem alsnog nietig of ongeldig wordt verklaard, moet de informatie binnen de 30 dagen uit het systeem worden gehaald.
De Europese Commissie zal Verordening 2021/1423 binnen de 2 jaar na de toepassing ervan evalueren.
Proefproject
De Europese Commissie geeft in Uitvoeringsbesluit 2021/1427 meer details over het proefproject dat werd opgezet voor het gebruik van het IMI-systeem voor het uitwisselen van informatie over weigeringen van vuurwapenvergunningen en de manier van samenwerken tussen de lidstaten. De resultaten van dit project moeten binnen de 3 jaar ter evaluatie aan het Europees Parlement en de Raad worden voorgelegd.

Bronnen: 
-Gedelegeerde verordening 2021/1423 van de Commissie van 21 mei 2021 tot vaststelling van de gedetailleerde regelingen overeenkomstig Richtlijn (EU) 2021/555 van het Europees Parlement en de Raad voor de systematische elektronische uitwisseling van informatie met betrekking tot de weigering om vergunningen voor de verwerving of het voorhanden hebben van vuurwapens te verlenen,PB.L. 1 september 2021, afl. L307/3.
-Uitvoeringsbesluit 2021/1427 van de commissie van 21 mei 2021 betreffende een proefproject ter uitvoering van de bepalingen van Richtlijn (EU) 2021/555 van het Europees Parlement en de Raad voor administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt inzake de weigering om vergunningen te verlenen,PB.L. 1 september 2021, afl. L307/20.