Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2024 (NIEUW)In editie 2024 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2023. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2024 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2024 bestaat uit 73 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafrecht 2022Het Zakboekje Strafrecht is een onmisbaar werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Voor politieambtenaren onmisbaar om betrouwbare pv’s op te stellen. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Vanaf 23 augustus administratieve toeslag op verkeersboetes

Nieuws - 25/08/2021
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


Vanaf 23 augustus 2021 wordt een bijkomende, administratieve toeslag geheven op de verkeersboetes die via het Crossborder-platform worden geïnd. Voortaan betalen overtreders dus mee aan de administratieve en operationele verwerkingskosten van het platform. Bij een onmiddellijke inning komt er 8,84 euro toeslag bij, bij een veroordeling door een rechtbank bedraagt de toeslag 25,32 euro.
Via de Programmawet van 21 juni 2021 werd in alle betrokken regelgeving al een juridische basis gecreëerd voor het heffen van de toeslag, maar het was wachten op het huidige uitvoeringsbesluit om de regeling effectief te kunnen toepassen. In dat KB pint de regering de inwerkingtreding van de toeslag vast op 23 augustus 2021.
Vanaf die dag wordt op iedere Crossborderboete (per dossier) een toeslag geheven. Het bedrag daarvan varieert: voor een onmiddellijke inning en een minnelijke schikking bedraagt de toeslag bijvoorbeeld 8,84 euro. Voor een bevel tot betalen en bij een veroordeling door een rechtbank wordt 25,32 euro toeslag geheven. Op 1 januari 2022 zullen die bedragen bovendien een eerste keer geïndexeerd worden op basis van de consumptieprijsindex van de maand november 2021.
De administratieve toeslag wordt ook geheven wanneer de verkeersovertreder onmiddellijk ter plaatse betaalt met contant geld of met een bank- of kredietkaart via een mobiele betaalterminal.
In werking: 23 augustus 2021

Bron:  19 AUGUSTUS 2021. - Koninklijk besluit tot uitvoering van de programmawet van 21 juni 2021,BS 23 augustus 2021, bl. 90582.