Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?


Het Belgische politiewezen 2021 - Wetboek (NIEUW)Met het wetboek Het Belgische politiewezen hebt u alle wetgeving over de organisatie en de bevoegdheden van de politie in één standaardwerk. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2021 (NIEUW)Met het Zakboekje Politiestatuut 2021 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2021 (NIEUW)In editie 2021 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2020. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2021 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2021 bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje strafrechtPraktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Veiligheidsmaatregelen en technische normen voor elektronische zegels en elektronische handtekeningen van de politie

Nieuws - 16/08/2021
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


Het koninklijk besluit van 18 juli 2021 stelt de veiligheidsmaatregelen en de minimale technische normen van de informaticasystemen van de politie voor het geavanceerde elektronische zegel vast. Het bepaalt ook de vermeldingen die moeten voorkomen in dat zegel en in de gekwalificeerde elektronische handtekening die in bepaalde processen-verbaal worden gebruikt.
Drie categorieën van processen-verbaal
Door gebruik te maken van de technologie van het geavanceerde elektronische zegel om processen-verbaal te ondertekenen, kunnen een groot aantal processen-verbaal in één keer worden ondertekend.

Het gebruik van het geavanceerde elektronische zegel is enkel mogelijk bij drie categorieën processen-verbaal:
processen-verbaal waarin de verbalisant wettelijk niet verplicht is zich bij naam te identificeren;
processen-verbaal waarvan een grote hoeveelheid moet worden ondertekend over vaststellingen in het kader van artikel 62 en 65, § 1 van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer;
door het college van procureurs-generaal vastgestelde processen-verbaal over bepaalde strafbare feiten die, afhankelijk van de aard van de feiten en omstandigheden van de zaak, niet of nog niet worden vervolgd door het openbaar ministerie.
Handhaven van een hoog veiligheidsniveau
Het koninklijk besluit van 18 juli 2021:
stelt de bepalingen vast voor de standaardveiligheidselementen van de informaticasystemen die worden gebruikt voor de productie van het geavanceerde elektronische zegel;
beschrijft de gebruikte hashfunctie;
bepaalt het gebruiksproces van de certificaten en de encryptiesleutels, de bewaarmodaliteiten van de certificaten, het tijdstempelmechanisme, de identificatie en de authenticatie van de personeelsleden;
maakt logbestanden en een menselijke controle bij het aanbrengen van het zegel verplicht;
voorziet in een regelmatige audit van de maatregelen en van het managementsysteem voor informatiebeveiliging;
bepaalt de vereisten in geval van verwerking door een verwerker om de handtekeningendienst van de politie, of in het Engels de Police Signing Service (hierna 'PSS'), op te zetten, die het mogelijk maakt het geavanceerd elektronisch zegel te produceren.
Deze maatregelen moeten een hoog veiligheidsniveau van het geavanceerd elektronisch zegel mogelijk maken.
Minimale technische normen
Het koninklijk besluit bepaalt de minimale technische normen die enerzijds zijn gebaseerd op de algemene veiligheidsstandaarden voor de systemen van de geïntegreerde politie en anderzijds op de geldende specifieke standaarden voor het geavanceerd elektronisch zegel, waaronder uiteraard deze die voortvloeien uit de Europese eIDAS-verordening.
 
Zo moet het geavanceerd zegel:
het mogelijk maken de aanmaker van het zegel te identificeren;
op unieke wijze aan de aanmaker van het zegel verbonden zijn: aan deze voorwaarde wordt voldaan omdat op de private sleutel passende veiligheidsmaatregelen van toepassing zijn en ze dus niet door een derde kan worden nagemaakt;
tot stand komen met gebruikmaking van gegevens voor het aanmaken van elektronische zegels die de aanmaker van het zegel met een hoog vertrouwensniveau onder zijn controle kan gebruiken. Voor de politie betekent dit:
-
rechtstreeks het geavanceerd elektronisch zegel aanmaken;
-
specifieke veiligheidsprocedures toepassen voor beheer en administratie;
-
gebruikmaken van vertrouwde systemen en producten om te waarborgen dat de omgeving waarin de elektronische handtekening wordt aangemaakt betrouwbaar is en dat uitsluitend zij controle heeft over het gebruik ervan.
zodanig aan de gegevens waarop het betrekking heeft verbonden zijn dat de mogelijkheid tot onmerkbare wijziging van gegevens kan worden uitgesloten.
Zichtbare vermeldingen
Het koninklijk besluit somt de vermeldingen op die in het geavanceerd elektronisch zegel en in de gekwalificeerde elektronische handtekening moeten voorkomen.

Deze 2 vermeldingen moeten in een gematerialiseerde omgeving worden gevisualiseerd:
‘elektronisch ondertekend’, in de taal waarin het proces-verbaal is opgesteld;
de identificatiegegevens van de ondertekenaar(s) bij gekwalificeerde elektronische handtekening en de gegevens van de rechtspersoon die ondertekent bij ondertekening door middel van een geavanceerd elektronisch zegel.

Deze 3 vermeldingen moeten in een gedematerialiseerde omgeving worden gevisualiseerd:
de identificatiegegevens van de ondertekenaar(s) bij gekwalificeerde elektronische handtekening en de gegevens van de rechtspersoon die ondertekent bij ondertekening door middel van een geavanceerd elektronisch zegel;
de vermeldingen over de geldigheid van het certificaat van geavanceerd elektronisch zegel of van gekwalificeerde elektronische handtekening;
de datum van de elektronische ondertekening van het proces-verbaal.