Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?


Het Belgische politiewezen 2021 - Wetboek (NIEUW)Met het wetboek Het Belgische politiewezen hebt u alle wetgeving over de organisatie en de bevoegdheden van de politie in één standaardwerk. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2021 (NIEUW)Met het Zakboekje Politiestatuut 2021 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2021 (NIEUW)In editie 2021 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2020. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2021 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2021 bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje strafrechtPraktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Covid-19: Vlaamse Regering verlengt opnieuw termijnen voor behalen van rijbewijs

Nieuws - 05/08/2021
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


Het coronavirus en al zijn gevolgen bemoeilijkte sterk het behalen van een rijbewijs de voorbije periode. De Vlaamse Regering verlengt daarom opnieuw de geldigheidstermijnen. Afhankelijk van de huidige vervaldatum van het voorlopig rijbewijs wordt die datum verlengd tot 31 december 2021 of 31 maart 2022. Zo krijgt iedereen toch de kans om zijn rijbewijs op tijd te halen en wordt de druk op rijscholen en examencentra verlicht.
De rijscholen en examencentra moesten tot tweemaal toe sluiten omwille van het coronavirus. De wachtlijsten liepen op en kandidaten ondervonden moeilijkheden om nog rijlessen te volgen of examens af te leggen. De Vlaamse Regering wil vermijden dat dit opnieuw gebeurt en zo een sneeuwbaleffect zou ontstaan. De verlengingen moeten ervoor zorgen dat kandidaten tijdig een afspraak kunnen maken.
Dat wil zeggen dat, voor het rijbewijs van voertuigen van categorie B:
het theoretisch examen;
het voorlopig rijbewijs;
de lessen gevolgd in een rijschool;
en het resultaat van het examen op privéterrein;
of voor het rijbewijs van voertuigen van categorie C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E:
het theoretisch examen of elk geslaagd deel ervan;
en elk geslaagd deel van het praktisch examen;
geldig blijven tot en met:
31 december 2021, als de geldigheid van die examens of lessen vervalt tussen 16 maart 2020 en 30 september 2021;
of 31 maart 2022, als de geldigheid van die examens of lessen vervalt tussen 1 oktober en 31 december 2021.
De verlenging van de termijn tot 31 maart 2022 geldt voor alle rijbewijzen, ook voor:
het theoretisch examen met tolk;
en in het kader van de rijscholen, de stagetoelatingen die voor 2 november 2020 werden afgegeven en de benoeming van de examencommissie.
Inwerkingtreding: 1 augustus 2021.

Bron:  22 JULI 2021. — Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 maart 2020 houdende noodmaatregelen inzake mobiliteit en openbare werken,BS 3 augustus 2021, p. 77648.