Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?


Het Belgische politiewezen 2021 - Wetboek (NIEUW)Met het wetboek Het Belgische politiewezen hebt u alle wetgeving over de organisatie en de bevoegdheden van de politie in één standaardwerk. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2021 (NIEUW)Met het Zakboekje Politiestatuut 2021 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2021 (NIEUW)In editie 2021 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2020. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2021 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2021 bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje strafrechtPraktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Omzendbrief GPI 37bis: meer ruimte voor sport tijdens diensturen politie

Nieuws - 15/07/2021
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


Sportactiviteiten die politiepersoneel op eigen initiatief beoefenen om de fysieke conditie te onderhouden of te verbeteren, kunnen voortaan meetellen als gepresteerde diensturen. Dat staat in de nieuwe Sportomzendbrief GPI 37bis van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden. Meteen een hele ommezwaai in vergelijking met de bestaande regels uit de bestaande Omzendbrief GPI 37. Die stelde uitdrukkelijk dat alleen sporten die rechtstreeks verband houden met het beroep zelf, zoals schieten, paardrijden of politiehondentrainen, als diensturen kunnen worden beschouwd.
Minister Verlinden wil met de nieuwe regels meer flexibiliteit creëren en politiepersoneel aanzetten om maximaal aan sport te doen. Volgens de minister is regelmatig sporten immers belangrijk voor een goede gezondheid, zowel lichamelijk als mentaal. ‘Het nemen van maatregelen die de beoefening van een sportactiviteit vergemakkelijken en stimuleren, kadert dan ook in de verplichtingen van de werkgever inzake welzijn op het werk’, klinkt het.
Nieuwe sportregels voor geïntegreerde politie
De nieuwe sportregels zijn van toepassing op alle personeelsleden van de geïntegreerde politie, statutair én contractueel, die zich in de administratieve stand van dienstactiviteit bevinden. Met uitzondering van de personeelsleden die afwezig zijn wegens ziekte of zich bevinden in een stelsel van verminderde prestaties omwille van ziekte of loopbaanonderbreking, arbeidsongeval en beroepsziekte.
Sportactiviteiten
De omzendbrief maakt een onderscheid tussen voorgeschreven en niet-voorgeschreven sportactiviteiten:
sportactiviteiten voorgeschreven door de overheid: het gaat hier om sportactiviteiten die zijn opgenomen in de programma’s van de basis-, voortgezette- en functionele gespecialiseerde opleidingen, zoals voorzien in de bestaande reglementaire teksten of de daartoe gevalideerde erkenningsdossiers. Deze sportactiviteiten worden altijd aangerekend als dienstprestatie;
niet-voorgeschreven sportactiviteiten: dit zijn de sportactiviteiten die individueel of in groep worden beoefend (in de infrastructuur van de politie of daarbuiten) op initiatief van de personeelsleden zelf en die bijdragen tot het onderhouden en/of verbeteren van de fysieke conditie, gezondheidstoestand en/of de specifieke politionele geschiktheden. Deze kunnen worden toegestaan op voorafgaande beslissing van de verantwoordelijke overheid en volgens de door haar bepaalde modaliteiten (zoals een voorafgaande aanvraag en toelating).
Activiteiten die worden toegestaan, kunnen dan weer als dienstprestatie worden aangerekend als de bevoegde overheid binnen de lokale of federale politie dat goedkeurt. Maar de sportprestatie opent niet het recht op een toelage voor overuren, weekend- of nachturen. In bepaalde gevallen kunnen ongevallen tijdens deze sportactiviteiten worden gezien als arbeidsongeval.
Bepaalde sporten worden als gevaarlijk beschouwd en vallen niet binnen de regeling voor niet-voorgeschreven sportactiviteiten, bijvoorbeeld motorsporten, bungeejumpen en raften. Maar ook sommige denksporten of behendigheidssporten vallen buiten het toepassingsgebied. Denk aan schaken, biljart en kaartspelen.
Inter-politie competities
Bij nationale of internationale wedstrijden die openstaan voor alle personeelsleden van de geïntegreerde politie, kan de bevoegde overheid één of meerdere personeelsleden aanwijzen om het geheel van het politiekorps te vertegenwoordigen. Een forfaitaire aanrekening van 7.36u per wedstrijddag wordt toegekend.
Jaarlijkse evaluatie
De toepassing van de nieuwe regels zal jaarlijks geëvalueerd worden.
Sportomzendbrief GPI 37 wordt opgeheven.

Bron:  11 JUNI 2021. - Ministeriële omzendbrief GPI 37bis betreffende het beoefenen van sport binnen de geïntegreerde politie,BS 25 juni 2021, bl. 65512.