Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?


Het Belgische politiewezen 2021 - Wetboek (NIEUW)Met het wetboek Het Belgische politiewezen hebt u alle wetgeving over de organisatie en de bevoegdheden van de politie in één standaardwerk. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2021 (NIEUW)Met het Zakboekje Politiestatuut 2021 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2021 (NIEUW)In editie 2021 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2020. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2021 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2021 bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje strafrechtPraktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Mobiliteitsprocedure federale politie: minder taken voor commissaris-generaal

Nieuws - 14/07/2021
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


Wanneer personeelsleden van de federale politie willen overstappen naar een andere dienst of naar een politiezone, moeten momenteel tal van knopen worden doorgehakt door de commissaris-generaal of de betrokken directeur-generaal. Met vaak een hele administratieve papierwinkel om de procedure af te ronden. De federale regering wil hen wat ontlasten en staat voortaan toe dat ook officieren en Calog-leden van niveau A bepaalde beslissingen nemen. Ze wijzigt hiervoor de mobiliteitsprocedure in het RPPol.
De commissaris-generaal kan voortaan een officier of een personeelslid van het administratief en logistiek kader van niveau A aanwijzen om beslissingen te nemen in het kader van de mobiliteitsprocedure. Bijvoorbeeld om fiat te geven voor een ingekorte aanwezigheidstermijn. Normaal gezien komen personeelsleden pas in aanmerking voor mobiliteit wanneer ze minstens 5 jaar aanwezigheid hebben binnen hun huidige betrekking. Maar die termijn kan worden ingekort tot 3 jaar mits akkoord van de commissaris-generaal of de betrokken directeur-generaal. Nu kan dus ook de aangewezen officier of het aangewezen Calog-lid toestemming geven.
Maar ook in heel wat andere stappen van de mobiliteitsprocedure zijn er bevoegdheidsverschuivingen en -verruimingen. Zo is het voortaan bijvoorbeeld de Directeur-generaal van het middelenbeheer en de informatie die beslist of een betrekking vacant wordt verklaard voor mobiliteit. En zal hij ook de vacatures meedelen aan de minister (of de door hem aangewezen dienst). De minister zal de lijst met kandidaten dan weer moeten doorspelen aan de commissaris-generaal, de betrokken directeur-generaal, het aangewezen Calog-personeelslid of de aangewezen officier, al naargelang het geval.
De commissaris-generaal is ook niet langer verantwoordelijk voor de samenstelling van de federale selectiecommissie voor officieren van de federale politie. Dat vormt nu een taak van de betrokken directeur of het betrokken diensthoofd rechtstreeks afhangend van de commissaris-generaal of van een directeur-generaal. Zij nemen voortaan ook het voorzitterschap van de selectiecommissie waar.
De nieuwe manier van werken kan worden toegepast vanaf 9 juli 2021. Die dag treedt het KB van 1 juli 2021 tot wijziging van het RPPol in werking.

Bron:  1 JULI 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten inzake de verdeling van bepaalde bevoegdheden met betrekking tot de mobiliteit,BS 9 juli 2021, bl. 69634.