Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?


Het Belgische politiewezen 2021 - Wetboek (NIEUW)Met het wetboek Het Belgische politiewezen hebt u alle wetgeving over de organisatie en de bevoegdheden van de politie in één standaardwerk. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2021 (NIEUW)Met het Zakboekje Politiestatuut 2021 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2021 (NIEUW)In editie 2021 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2020. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2021 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2021 bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje strafrechtPraktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Gebruik van polygraaftesten in strafzaken kan starten

Nieuws - 02/07/2021
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


Sinds februari 2020 bevat het Wetboek van Strafvordering een wettelijk kader voor het gebruik van polygraaftesten als bewijsmiddel in strafzaken. Maar artikel 112duodecies van het wetboek bevat alleen basisprincipes. Heel wat elementen moesten nog bij KB worden uitgewerkt. Een must om de regeling te kunnen toepassen. De federale regering maakt hier nu werk van en zorgt voor de verdere invulling van het ‘proces-verbaal van toestemming’ dat een verdachte, getuige of slachtoffer moet ondertekenen vooraleer de test kan worden afgelegd. Tegelijkertijd legt ze een reeks technische vereisten vast voor de toestellen waarmee polygraaftesten worden afgelegd. De nieuwe regels zijn van kracht vanaf 1 juli 2021.
Altijd toestemming via pv
Een polygraaftest is alleen mogelijk wanneer er ernstige aanwijzingen zijn van strafbare feiten die een misdaad of wanbedrijf uitmaken. De procureur des Konings of de onderzoeksrechter kan de procedure voorstellen aan een verdachte, een slachtoffer of een getuige. Maar zij kunnen er ook zelf om vragen.
In elk geval: een polygraaftest gebeurt steeds vrijwillig. Niemand kan dus gedwongen worden om de test af te leggen. Om de vrijwillige deelname te concretiseren, moet voor de deelname aan de test een proces-verbaal van toestemming worden ondertekend. Dat pv vermeldt de identiteit van de betrokkene én de hoedanigheid waarin hij de test aflegt (verdachte, getuige of slachtoffer).
Daarnaast moet het pv ook nog heel wat andere informatie bevatten. Het document bepaalt dat
de test uit 3 fasen bestaat: de pre-test, de in-test en de post-test (mét de nodige uitleg over het verloop van iedere fase)
de test niet mag worden afgenomen van zwangere vrouwen, minderjarigen jonger dan 16 jaar en personen binnen de 48 uur na hun effectieve vrijheidsbeneming
minderjarigen de test steeds ondergaan in bijstand van hun advocaat en dat beide het pv moeten ondertekenen
er geen rechtsgevolgen verbonden zijn aan een weigering tot deelname
de betrokkene de test op ieder moment kan stoppen en het lokaal kan verlaten zonder rechtsgevolgen
de advocaat van de betrokkene de test mag volgen vanuit een volgkamer, maar dat de test bij zijn tussenkomst onmiddellijk wordt stopgezet (er kan die dag niet opnieuw worden getest)
de advocaat aanwezig kan zijn bij het voorlezen en ondertekenen van het pv
de betrokkene voor het afleggen van de test een vertrouwelijk overlag mag hebben met zijn advocaat en hij zich bij het overlopen van de resultaten door zijn advocaat kan laten bijstaan en ook opnieuw een vertrouwelijk overleg kan hebben
alle rechten m.b.t. toegang tot een advocaat worden gewaarborgd mocht er na de test een verhoor worden afgenomen
de test audiovisueel wordt opgenomen
de resultaten van de test alleen in aanmerking mogen worden genomen als ondersteunend bewijs van andere bewijsmiddelen.
Al deze elementen moeten niet alleen in het pv staan, ze moeten ook altijd aan de betrokkene worden voorgelezen.
Technische vereisten polygraaftoestellen
Een polygraaftoestel bestaat uit een sensorbox, een polygraafstoel, sensoren en componenten ter registratie. Deze elementen worden met elkaar verbonden en aangesloten op een vaste of draagbare computer en printer.
De testen mogen alleen worden uitgevoerd met een toestel dat minimaal de volgende fysiologische data verzamelt en registreert: ademhalingspatronen, electrodermale activiteit, cardiovasculaire activiteit en bewegingen.
Het KB legt ook specifieke technische vereisten vast voor de sensorbox en software.
In werking: 1 juli 2021

Bron:  28 JUNI 2021. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 112duodecies, § 4, derde lid, en § 7, van het Wetboek van Strafvordering tot bepaling van de minimale informatie die in het proces-verbaal van toestemming moet worden opgenomen en tot vaststelling van de technische vereisten waaraan het toestel waarmee de polygraaftest wordt uitgevoerd, moet voldoen, BS 1 juli 2021,bl. 66842.