Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?


Het Belgische politiewezen 2021 - Wetboek (NIEUW)Met het wetboek Het Belgische politiewezen hebt u alle wetgeving over de organisatie en de bevoegdheden van de politie in één standaardwerk. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2021 (NIEUW)Met het Zakboekje Politiestatuut 2021 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2021 (NIEUW)In editie 2021 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2020. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2021 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2021 bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje strafrechtPraktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Overtreders betalen binnenkort administratieve toeslag op boetes geïnd via Crossborder-platform

Nieuws - 30/06/2021
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


Binnenkort zal een bijkomende, administratieve toeslag worden geheven op alle boetes die via het Crossborder-platform worden geëind. De toeslag komt er in de eerste plaats om de administratieve en operationele verwerkingskosten te dekken (o.a. onderhouden van de ICT-systemen, secretariaats- en correspondentiekosten), maar ook om te continuïteit van het project te kunnen garanderen. De federale wetgever creëert via de Programmawet van 21 juni 2021 alvast een juridische basis voor de heffing van de toeslag. Maar er is nog een KB nodig voor de uitvoering. Het is dus nog niet duidelijk vanaf wanneer overtreders zullen meebetalen aan de werkingskosten van het Crossborder-platform.
Verschillende bedragen
De toeslag zal per dossier worden geheven, maar het bedrag varieert. De toeslag is bijvoorbeeld het laagst voor een onmiddellijke inning. Een overtreder zal dan 8,84 euro moeten neertellen. Gaat het evenwel om een bevel tot betalen, dan bedraagt de toeslag 25,32 euro. Overtreders betalen dit bedrag ook wanneer de zaak voor de rechtbank komt of wanneer een Europees Certificaat wordt verzonden naar Belgen die in het buitenland worden beboet.
De bedragen die de wetgever heeft vastgelegd zijn bovendien basisbedragen. Vanaf de inwerkingtreding van de regeling zullen de toeslagen immers ieder jaar (in januari) geïndexeerd worden op basis van de consumptieprijsindex van de maand november van het jaar voordien.
De berekening van de basisbedragen is gebaseerd op de kosten opgenomen in de raamovereenkomst en de bijhorende avenants tussen bpost en de Belgische Staat en de algemene verwerkingskosten verbonden aan het Crossborder-platform. Bovendien was de gemiddelde kost per dossier afhankelijk van het gemiddeld aantal brieven dat per dossier wordt verstuurd.
Juridische basis
De wetgever creëert een juridische basis voor de heffing van de toeslag voor wat betreft de verschillende ‘producten’ waarvoor het Crossborderplatform verantwoordelijk is. De programmawet pas volgende regelgeving aan:
artikel 65 van de Wegverkeerswet van 16 maart 1968 voor wat betreft de administratieve toeslagen op de onmiddellijke inningen
artikel 65/1 van de Wegverkeerswet van 16 maart 1968 voor wat betreft de administratieve toeslagen op het bevel tot betalen
artikel 216bis van het Wetboek van strafvordering voor wat betreft de administratieve toeslagen op de minnelijke schikking;
artikelen 162ter (nieuw), 194,196/1en 211 van het Wetboek van strafvordering voor wat de administratieve toelage betreft als de zaak voor de rechtbank komt (na een veroordeling worden de uitvoerbare titels, met inbegrip van de administratieve toeslag, overgemaakt aan de FOD Financiën die verder instaat voor de invordering ervan op de werkwijze die vandaag al wordt gehanteerd. De opgelegde administratieve toeslagen worden daarna overeenkomstig de bepalingen in de programmawet van 21 juni 2021 overgedragen aan de FOD Justitie ter financiering van de gemaakte kosten van het Crossborderplatform)
de wet van 5 augustus 2006 inzake de toepassing van het beginsel van de wederzijdse erkenning van rechterlijke beslissingen in strafzaken tussen de lidstaten van de Europese Unie voor wat betreft de administratieve toeslagen op de Europese certificaten die worden verzonden naar Belgen die in het buitenland beboet werden.
Later pas in werking
Het is nog niet duidelijk vanaf wanneer de toeslag zal worden geheven. De regels zullen immers verder moeten worden uitgewerkt in een KB. Dat besluit zal ook een datum van inwerkingtreding vastleggen.

Bron:  21 JUNI 2021. – Programmawet,BS 29 juni 2021, bl. 65968 (PW2021, Titel 4 Justitie, art. 15-24).