Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?


Het Belgische politiewezen 2021 - Wetboek (NIEUW)Met het wetboek Het Belgische politiewezen hebt u alle wetgeving over de organisatie en de bevoegdheden van de politie in één standaardwerk. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2021 (NIEUW)Met het Zakboekje Politiestatuut 2021 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2021 (NIEUW)In editie 2021 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2020. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2021 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2021 bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje strafrechtPraktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Minister Peeters maakt uitrol ‘vierkant groen’ in Vlaanderen mogelijk dankzij wijziging Reglement van de wegbeheerder

Nieuws - 26/05/2021
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


De Vlaamse regering haalde begin dit jaar de plaatsingsvoorwaarde voor driekleurige verkeerslichten uit de Wegcode. Die bepaling verhinderde immers een flexibele toepassing van het driekleurig stelsel met pijlen en de uitrol van het ‘vierkant-groen’-principe op Vlaamse kruispunten. Het was destijds de bedoeling om de oude regeling uit de Wegcode te schrappen en meteen nieuwe, aangepaste plaatsingsvoorwaarden op te nemen in het zogenaamde ‘Reglement van de wegbeheerder’ (MB Verkeerstekens van 11 oktober 1976), maar dat is niet gelukt. Vandaag, enkele maanden later, komt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters alsnog met de noodzakelijke wijzigingen. De nieuwe regels bieden flexibiliteit om een bredere toepassing van het driekleurig stelsel met pijlen en de uitrol van ‘vierkant-groen’ mogelijk te maken (zowel met gewone klassieke fietserslichten als met de fietserslichten met pijltjes).
Minister Peeters voegt hiervoor een nieuw punt 3.1.3 toe onder artikel 3 van het Reglement. Dat bepaalt het volgende ‘als de verkeerslichten op een kruispunt zijn geplaatst, mogen het groene of oranjegele licht pas verschijnen als de rode lichten branden voor het verkeer dat uit de dwarswegen komt, behalve als er geen snijdende verkeersstromen ontstaan of als de lichten vermeld in artikel 61.1 6° (lichten met verlicht silhouet van een fiets), (lichten met fietssilhouet omringd door pijltjes) en 9° (lichten met bijkomend oranjegeel knipperend licht met een fietssilhouet) uit de Wegcode worden gebruikt’.
Verkeerslichten voor fietsers
Afgestemd op deze nieuwe regeling geeft de minister met haar besluit ook meer duiding bij de afmetingen, vorm en werking van de verkeerslichten bestemd voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen en geeft een beeld mee van de lichten.
Algemeen geldt dat het silhouet van een fiets op deze lichten op een matte zwarte cirkelvormige oppervlakte staat met diameter van 0,18m tot 0,21m. De lichten mogen op dezelfde paal op ooghoogte van de fietsers worden herhaald. In dat geval mag de cirkelvormige oppervlakte een diameter hebben van 0,10m tot 0,12m.
Driekleurige fietserslichten (art. 61.1, 6° Wegcode)
Het vaste oranjegele licht brandt gedurende ongeveer 3 seconden. Het eropvolgende rode licht gaat aan enkele ogenblikken voor het groene licht voor de andere weggebruikers aangaat. Dat tijdsverschil moet fietsers en bromfietsers de kans geven de rijbaan verder over te steken.
Driekleurige fietserslichten met pijltjes (art. 61.1, 7° Wegcode)
Ook hier geldt de regel dat het vaste oranjegele licht ongeveer 3 seconden brandt en het daaropvolgende rode licht aangaat enkele ogenblikken voor het groene licht voor de andere weggebruikers aangaat.
Lichten met bijkomend oranjegeel knipperlicht met fietssilhouet en oranjegele knipperende pijl (art. 61.1, 9° Wegcode)
Op een oranjegeel knipperlicht met fietssilhouet en een oranjegele knipperende pijl volgt alleen een groen licht.
Verkeerslichten voor voetgangers
En ook voor de voetgangerslichten zijn er nieuwe bepalingen m.b.t. de afmeting, werking en vorm. De afmetingen van de matte zwarte cirkelvormige oppervlakte zijn dezelfde als bij de fietserslichten. Maar de groene voetgangerslichten moeten minstens 4 seconden branden. Knipperen de groene lichten, dan is dat minstens 3 seconden.
Het vast branden van het groene licht stopt enkele ogenblikken voor de lichten aangaan die de bestuurders toelaten de oversteekplaatsen van de voetgangers te dwarsen. De voetgangerslichten moeten geplaatst worden wanneer de intensiteit van het voetgangersverkeer dat rechtvaardigt.
Voetgangerslichten
Voetgangerslichten met pijltjes
In werking: 31 mei 2021

Bron:  9 APRIL 2021. - Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, BS 21 mei 2021,bl. 53120.