Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?


Het Belgische politiewezen 2021 - Wetboek (NIEUW)Met het wetboek Het Belgische politiewezen hebt u alle wetgeving over de organisatie en de bevoegdheden van de politie in één standaardwerk. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2021 (NIEUW)Met het Zakboekje Politiestatuut 2021 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2021 (NIEUW)In editie 2021 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2020. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2021 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2021 bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje strafrechtPraktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Moederschapsrust politie: ziekte in laatste weken voor bevalling kort moederschapsverlof niet langer in

Nieuws - 19/05/2021
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


Zwangere politievrouwen die in de laatste 6 weken (8 in geval van een meerling) voor hun vermoedelijke bevallingsdatum ziek worden of waarvoor volledige werkverwijdering is ingeschakeld als maatregel voor moederschapsbescherming, mogen die afwezigheidsdagen voortaan overdragen naar de periode na hun postnataal verlof. De afwezigheden worden voortaan beschouwd als werkdagen en hebben geen impact meer op de weken moederschapsrust.
Dat was tot nog toe wel het geval waardoor de betrokken personeelsleden steevast hun dagen moederschapsverlof zagen verminderen omdat ze in de laatste weken voor hun bevalling ziek werden of verplicht moesten thuisblijven uit moederschapsbescherming.
Eerder werden via de wet van 12 juni 2020 gelijkaardige wijzigingen doorgevoerd voor de private sector. De federale regering trekt die lijn nu dus door voor de personeelsleden van de politie. Ze wijzigt hiervoor de bepalingen m.b.t. de moederschapsrust in het RPPol. De aanpassingen hebben retroactief uitwerking vanaf 1 maart 2020, de dag waarop ook de wet van 12 juni 2020 in werking is getreden.
Mogelijkheid tot verlenging van postnataal verlof voor vrouwen die volledig arbeidsongeschikt waren in laatste 6 (of 8) weken voor bevalling geschrapt
De regering schrapt verder ook de mogelijkheid voor zwangere politievrouwen die de volledige periode van 6 weken (8 in geval van een meerling) voor hun vermoedelijke bevallingsdatum arbeidsongeschikt waren wegens ‘ziekte omwille van hun zwangerschap’, om hun postnataal verlof met 1 week te verlengen.
Die mogelijkheid bestond tot nog toe als compensatie aangezien ziektedagen in de laatste 6 (of 8) weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum werden omgezet in prenatale rust. Maar nu dat niet meer zo is en de ziektedagen in die periode worden beschouwd als werkdagen die kunnen worden doorgeschoven naar de postnatale periode, wordt de optie dus geschrapt.
 
Al voorziet de regering wel in een uitzondering: 'het recht op de verlenging van de periode van arbeidsonderbreking na de 9e week postnatale rust met één bijkomende week blijft van toepassing op het personeelslid dat op basis van de nieuwe regeling voor ziektedagen niet kan genieten van de verlenging van de postnatale rust met meer dan 4 weken (of 6 in geval van een meerling)'.
Ook deze wijzigingen hebben retroactief uitwerking vanaf 1 maart 2020.
Verlofdagen van postnatale rust: schriftelijke aanvraag verplicht
Personeelsleden die hun postnataal verlof met minstens 2 weken kunnen verlengen (door overdracht van de prenatale weken), kunnen vragen om de laatste 2 weken van die verlengde postnatale rustperiode om te zetten in ‘verlofdagen van postnatale rust’. Die verlofdagen kunnen gespreid worden opgenomen binnen de 8 weken te rekenen vanaf het einde van de ononderbroken periode van postnatale rust.
De regering wil nu dat politiepersoneel dat van die regeling gebruik wil maken, dat ten laatste 4 weken voor het einde van de verplichte periode van postnatale rust schriftelijk laat weten aan de overheid waaronder het ressorteert. In de praktijk is dat al langer de normale gang van zaken, maar voortaan staat het dus als verplichting ingeschreven in het RPPol. De wijziging heeft retroactief uitwerking vanaf 1 april 2009 en is van toepassing op bevallingen vanaf die datum.

Bron:  2 MEI 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten betreffende de moederschapsbescherming,BS 18 mei 2021, bl. 48607.