Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?


Het Belgische politiewezen 2021 - Wetboek (NIEUW)Met het wetboek Het Belgische politiewezen hebt u alle wetgeving over de organisatie en de bevoegdheden van de politie in één standaardwerk. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2021 (NIEUW)Met het Zakboekje Politiestatuut 2021 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2021 (NIEUW)In editie 2021 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2020. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2021 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2021 bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje strafrechtPraktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Vlaamse subsidies voor veilige schoolroutes op gemeentewegen ook voor ANPR-camera’s en trajectcontroles

Nieuws - 20/04/2021
-
Auteur 
Tom Depla


Sinds maart 2019 kunnen lokale besturen subsidies aanvragen voor snel uitvoerbare ingrepen die de verkeersveiligheid in de schoolomgevingen op hun grondgebied verhogen. De Vlaamse regering voert nu een bijkomende subsidieregeling in voor ingrepen op schoolroutes langs gemeentewegen buiten de schoolomgevingen. Ook de kosten voor het plaatsen en instellen van trajectcontrole op gemeentewegen komen in aanmerking voor de subsidie.

In de schoolomgeving

Dankzij de subsidieregeling die op 29 maart 2019 van kracht werd, kunnen lokale besturen subsidies aanvragen voor projecten die de verkeersveiligheid van schoolomgevingen verbeteren. Met ‘schoolomgeving’ wordt een straal van 100 meter rond de schooltoegang bedoeld, of tot het eerste kruispunt aan beide zijden als dat verder ligt dan 100 meter. De subsidies zijn gericht op snel uitvoerbare maatregelen zoals verkeerssignalisatie en kleine infrastructurele maatregelen.

Een gemeente kan per kalenderjaar één subsidieaanvraag indienen voor maximaal 10 schoolomgevingen op haar grondgebied. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de uitgaven die voor de subsidie in aanmerking komen, met een maximum van 25.000 euro (incl. btw) per schoolomgeving.

Op schoolroutes buiten de schoolomgeving

Voortaan kunnen lokale besturen ook een subsidie aanvragen voor projecten op gemeentewegen die de verkeersveiligheid voor kwetsbare weggebruikers op schoolroutes verbeteren. De schoolroute moet op het grondgebied van de gemeente liggen en ze eindigt waar de schoolomgeving van de school begint.

De route moet gebruikt worden “door verschillende scholieren, te voet of met de (brom)fiets op het woon-schooltraject, tijdens de uren die voorafgaan aan de opening van de school of scholen en/of die volgen op de sluiting van de school of scholen”. Lokale besturen moeten hun keuze van schoolroutes in hun aanvraag motiveren.

Mogelijke maatregelen

Volgende maatregelen komen in aanmerking voor de subsidie:
- de uitgaven voor verkeerssignalisatie;
- de uitgaven voor infrastructurele maatregelen die de verkeersveiligheid op de schoolroute verhogen.

In de toelichting over de nieuwe subsidie voor veilige schoolroutes die te vinden is op de website van de Vlaamse overheid is een uitgebreid overzicht van mogelijke maatregelen opgenomen. Het gaat o.a. om
- verkeersborden voor de afbakening van een fietsstraat of zone 30;
- detecterende snelheidsinformatieborden (bv. smileyborden of ‘Graag Traag’-borden);
- wegmarkering voor fietssuggestiestroken en oversteekplaatsen;
- verkeerslichten (hardware);
- de (her)aanleg van fiets- en voetpaden;
- ANPR-camera’s (hardware);
- trajectcontrole (zowel hardware als software);
- scan- en beloningssystemen voor de leerlingen (hardware).

Mogelijke subsidie

Een gemeente kan voor in totaal 5 schoolroutes subsidie aanvragen vóór de afloop van de subsidieperiode op 1 november 2022. Steden die meer dan 40 vestigingsplaatsen van scholen op hun grondgebied hebben, kunnen per schijf van 20 schoolvestigingen subsidie voor een extra route aanvragen.

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de uitgaven die voor de subsidie in aanmerking komen, met een maximaal subsidiebedrag van 100.000 euro (inclusief btw) per schoolroute.

De Vlaamse regering trekt voor de subsidiëring van veilige schoolroutes 15 miljoen euro uit.

Aanvragen

Aanvragen verlopen via het departement MOW. Ze moeten o.a. de volgende gegevens bevatten:
- de omschrijving van het project;
- de raming van de kosten;
- de voorziene start- en einddatum van de werken;
- het akkoord van de domeinbeheerder op het domein van wie de werken worden uitgevoerd als de gemeente dat domein niet beheert;
- de gemeenteraadsbeslissing of de beslissing van het college van burgemeester en schepenen tot aanvraag van de subsidie;
- een overzichtelijk plan op schaal waarop duidelijk aangegeven is welke scholen deel uitmaken van het project en waar de geplande maatregelen voor de school-route of schoolroutes zullen worden uitgevoerd;
- een motivering voor de keuze van de geselecteerde schoolroute of schoolroutes.

De subsidieaanvragen worden behandeld in de volgorde waarin ze zijn binnengekomen bij het departement. De werken op de routes mogen pas starten zodra de subsidie toegekend is.

In werking op: 30 april 2021.

Bron:
Besluit van de Vlaamse Regering van 19 maart 2021 houdende de regeling van subsidies aan gemeenten in het kader van veilige schoolroutes op gemeentewegen, BS 20 april 2021.

Zie ook:
Besluit van de Vlaamse Regering van 29 maart 2019 houdende de regeling van subsidies aan gemeenten in het kader van veilige schoolomgevingen, BS 17 mei 2019.

Meer info over de subsidies van de Vlaamse overheid:
- voor veilige schoolomgevingen
- voor veilige schoolroutes.