Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?


Het Belgische politiewezen 2021 - Wetboek (NIEUW)Met het wetboek Het Belgische politiewezen hebt u alle wetgeving over de organisatie en de bevoegdheden van de politie in één standaardwerk. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2021 (NIEUW)Met het Zakboekje Politiestatuut 2021 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2021 (NIEUW)In editie 2021 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2020. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2021 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2021 bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje strafrechtPraktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

FOD Justitie en gemeenten krijgen toegang tot centraal register voor bescherming van personen

Nieuws - 17/03/2021
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


Het centraal register voor de bescherming van personen is de geïnformatiseerde gegevensbank voor het beheer, de opvolging en de behandeling van procedures betreffende de beschermde personen. Het bevat gegevens over maatregelen ter bescherming van personen, meer bepaald over administratieve dossiers (verordeningen, verslagen, correspondentie, enz.) en procedures voor beschermingsmaatregelen (juridische bescherming, buitengerechtelijke, enz.). Twee nieuwe instanties hebben vanaf 1 juni 2021 toegang tot dit register: de FOD Justitie en de gemeenten. Elke toegang is beperkt tot de behoeften van de gebruiker. De beheerder van het register moet de nodige technische maatregelen nemen om de veiligheid van de gegevens te waarborgen.
Toegang afhankelijk van gebruiker
Elke gebruiker heeft verschillend toegang tot de gegevens van het register.
Gebruiker
Toegang
 
Consultatierecht
Schrijfrecht
Magistraten, griffiers en bestuurders
Alle gegevens van de dossiers die ze behandelen
Noodzakelijke gegevens om hun wettelijke opdrachten te vervullen
Beschermde persoon
Gegevens van proceduredossiers die hen aanbelangen
Noodzakelijke besluiten om hun rechten uit te oefenen
Erfgenamen van de beschermde persoon
Gegevens van proceduredossiers die hen aanbelangen
Noodzakelijke besluiten om hun rechten uit te oefenen
Vertrouwenspersoon
Gegevens van de proceduredossiers waarin ze aangesteld zijn
Noodzakelijke gegevens om zijn wettelijke opdracht uit te vervullen
Partij in een procedure
Gegevens van proceduredossiers die hen aanbelangen
Noodzakelijke besluiten om hun rechten uit te oefenen
Advocaten
Gegevens van de proceduredossiers waarin ze tussenkomen + kader van beschikkingen om na te gaan of een persoon in staat is een handeling uit te voeren die van hem gevraagd wordt
Noodzakelijke besluiten om hun opdrachten te vervullen in procedures voor partijen voor wie ze tussenkomen
Notarissen
Noodzakelijke gegevens om hun wettelijke opdrachten te vervullen
Noodzakelijke gegevens om hun wettelijke opdrachten te vervullen
Deurwaarders
Noodzakelijke gegevens om hun wettelijke opdrachten te vervullen
Noodzakelijke gegevens om hun wettelijke opdrachten te vervullen
Beheerders
Noodzakelijke gegevens om hun wettelijke opdrachten te vervullen
Noodzakelijke gegevens om hun wettelijke opdrachten te vervullen
FOD Justitie
Noodzakelijke gegevens om een wettelijke opdracht te vervullen
Noodzakelijke gegevens om een wettelijke opdracht te vervullen
Ambtenaren van de burgerlijke stand en gemeentebesturen
Kader van beschikkingen om na te gaan of een persoon in staat is een handeling uit te voeren die van hem gevraagd wordt
/
Elke gebruiker (persoon en/of instelling) moet technische en organisatorische maatregelen nemen om de gegevens te beschermen.
Elektronische toegang en veiligheid
De inschrijving in het register gebeurt via een elektronisch identificatiemiddel.
De digitale technologie moet voldoende veilig zijn om:
de herkomst van toegang te verzekeren;
de vertrouwelijkheid te garanderen;
met zekerheid de gebruiker te identificeren en te verifiëren;
een toegangsbewijs te bewaren gedurende 10 jaar;
de gegevens van de gebruiker en de toegang (datum, geraadpleegd dossier, enz.) gedurende 10 jaar bij te houden.
Verplichtingen van de beheerder
De dienst van de FOD Justitie die belast is met dit register (= de beheerder) moet een strikt en adequaat beheer van de gebruikers en toegangen verzekeren, om:
de gebruikers te kunnen identificeren en te verifiëren;
te controleren of ze wel degelijk toegang hebben tot de gevraagde gegevens.
Als het register niet goed werkt, dan krijgt de gebruiker een foutmelding. Deze dient als bewijsmateriaal in geval van overmacht.
Rechtzetting via de griffier
De griffier kan het document als conform aangeven wanneer hij het oplaadt in het register.
Als een persoon een verschil vaststelt tussen de papieren en elektronische versie van het register, dan kan hij de griffier vragen om deze fout recht te zetten.
GDPR en risicoanalyse
De beheerder is de verantwoordelijke voor bewerking. Hij moet de GDPR-regels naleven.
Het koninklijk besluit bepaalt dat hij, samen met de Afgevaardigde voor de bescherming van gegevens, een risicoanalyse moet uitvoeren van de veiligheid en bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
Meer bepaald moeten ze beoordelen:
de weerstand van het systeem tegen netwerkpannes;
de authenticiteit, volledigheid en vertrouwelijkheid van de informatie in het register.
In werking: 1 juni 2021

Bron:  Koninklijk van 12 februari 2021 besluit houdende de werking van het centraal register van bescherming van de personen,BS 15 maart 2021

Extra informatie:
- Geraakte artikels:
- Gerechtelijk Wetboek (Ger.W.), art. 58bis,art. 1249/6,art. 1252/9,art. 1253,art. 1253/1,art. 1253/2,art. 1253/4.