Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?



Het Belgische politiewezen 2021 - Wetboek (NIEUW)



Met het wetboek Het Belgische politiewezen hebt u alle wetgeving over de organisatie en de bevoegdheden van de politie in één standaardwerk. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2021 (NIEUW)



Met het Zakboekje Politiestatuut 2021 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2021 (NIEUW)



In editie 2021 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2020. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2021 (NIEUW)



Het Interventiezakboekje 2021 bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoer



Het Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje strafrecht



Praktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Covid-19: theoretische rijopleiding via e-learning blijft in Brussel mogelijk tot eind juni 2021

Nieuws - 22/02/2021
-
Auteur 
Benoît Lysy


In Brussel zijn theoretische opleidingen voor het rijbewijs die via e-learning uitgevoerd kunnen worden, toegelaten tot 30 juni 2021. Dit geldt ook voor het opleidingsattest betreffende het wegvervoer van gevaarlijke goederen (andere dan radioactieve stoffen).
Tot 30 juni 2021 zijn theoretische opleidingen die via e-learning uitgevoerd kunnen worden, toegestaan voor:
1)
opleidingen voor het rijbewijs, georganiseerd in toepassing van:
het besluit van 29 maart 2018 betreffende de rijopleiding en het rijexamen van categorie van motorvoertuigen B en bepaalde aspecten voor alle categorieën van motorvoertuigen;
het ministerieel besluit van 23 oktober 2018 tot vaststelling van de regels inzake de rijopleiding, het rijexamen, de retributies en de beroepscommissie;
en het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E;
2)
opleidingen met betrekking tot het opleidingsattest in toepassing van het koninklijk besluit van 29 juni 2003 betreffende de opleiding van bestuurders van transporteenheden die andere gevaarlijke goederen dan radioactieve stoffen over de weg vervoeren.
Administratieve beroepsaanvragen mogen uitsluitend elektronisch ingediend worden. Tegelijk vergaderen de beroepscommissies elektronisch als dit mogelijk is.
Elke aanvraag met betrekking tot uitzonderlijk vervoer mag uitsluitend elektronisch worden ingediend via het volgende e-mailadres: teuv@gob.brussels.
Deze maatregelen treden in werking op 1 maart 2021 en zijn niet meer van kracht op 30 juni 2021.

Bron:  11 februari 2021 - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende dringende maatregelen op het vlak van mobiliteit en verkeersveiligheid om de verspreiding van COVID-19 in te dijken,BS 19 februari 2021, p.16212