Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Het Belgische politiewezen 2021 - Wetboek (NIEUW)Met het wetboek Het Belgische politiewezen hebt u alle wetgeving over de organisatie en de bevoegdheden van de politie in één standaardwerk. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2021 (NIEUW)Met het Zakboekje Politiestatuut 2021 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2021 (NIEUW)In editie 2021 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2020. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2021 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2021 bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje strafrechtPraktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Raad van State vernietigt Brussels besluit over bredere aanhangwagens voor fietsen, maar geen praktische gevolgen

Nieuws - 16/02/2021
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


In een arrest van 19 januari vernietigt de Raad van State het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 april 2019 betreffende bredere aanhangwagens voor fietsen in het kader van proefprojecten voor goederenvervoer per fiets. Deze vernietiging heeft echter geen gevolgen in de praktijk. Een koninklijk besluit van 16 juni 2020 tot wijziging van de wegcode laat de door fietsen getrokken aanhangwagens met een breedte van 1,20 m immers toe voor proefprojecten onder de voorwaarden die door de bevoegde overheden zijn vastgelegd.
Om het goederentransport per fiets te bevorderen heeft de Brusselse regering op 25 april 2019 een besluit genomen dat voor proefprojecten aanhangwagens toelaat die maximum 1,20 m breed zijn. De gewesten zijn immers bevoegd voor de wegeninfrastructuur alsook voor de veiligheid, afmetingen en signalisatie van de lading.
Bevoegdheidsoverschrijding
Op 8 juli 2019 heeft de Belgische staat, vertegenwoordigd door de minister van Mobiliteit, een verzoekschrift ingediend met het oog op de vernietiging van dat besluit. Volgens de Belgische staat gaat het om een bevoegdheidsoverschrijding en een schending van de bevoegdheidsverdelende regels. Ook al heeft de zesde staatshervorming de bevoegdheden inzake wegeninfrastructuur overgeheveld naar de gewesten, de bevoegdheid om de afmetingen van de voertuigen of hun aanhangwagens te reglementeren valt daar niet onder.
Technische voorschriften zijn federale materie
De Raad van State heeft de Belgische staat gevolgd. Hij argumenteert dat de gewesten weliswaar bevoegd zijn om de maximale massa van een aanhangwagen of de afmetingen van de lading te bepalen, maar dat dit niet geldt voor de technische voorschriften van de voertuigen en hun aanhangwagens. Die blijven onder de residuaire bevoegdheid van de federale overheid vallen. Bijgevolg beslist hij dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest niet bevoegd was om dit besluit te nemen en vernietigt hij het besluit.
Geen praktische gevolgen
Deze vernietiging heeft geen gevolgen in de praktijk. Een koninklijk besluit van 16 juni 2020 tot wijziging van de wegcode laat de door fietsen getrokken aanhangwagens met een breedte van 1,20 m immers toe voor proefprojecten onder de voorwaarden die door de bevoegde overheden zijn vastgelegd.

Bron:  RvS, 19 januari 2021, nr. 249.528.