Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Het Belgische politiewezen 2021 - Wetboek (NIEUW)Met het wetboek Het Belgische politiewezen hebt u alle wetgeving over de organisatie en de bevoegdheden van de politie in één standaardwerk. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2021 (NIEUW)Met het Zakboekje Politiestatuut 2021 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2021 (NIEUW)In editie 2021 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2020. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2021 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2021 bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje strafrechtPraktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Strijd tegen niet-verzekerde voertuigen: politie en justitie krijgen rechtstreeks toegang tot Register van Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds

Nieuws - 12/02/2021
-
Auteur 
Laure Lemmens


De politiediensten krijgen een rechtstreekse, elektronische toegang tot het Verzekeringsregister van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds. Zo zullen ze 24 uur op 24, 7 dagen op 7 de verzekeringsstatus kunnen controleren van om het even welk voertuig met een Belgische nummerplaat. Een extra tool voor de ordediensten om snel en efficiënt op zoek te gaan naar onverzekerde voertuigen. Ook een pak andere diensten zoals het Comité P, Comité I, Staatsveiligheid en de magistraten bij de strafgerechten en politierechtbanken toegang tot het register om opzoekingen te doen in het kader van hun opdrachten. De wetgever zorgt alvast voor een juridische basis in de WAM-wet. 
Het register vormt op die manier ‘een authentieke en betrouwbare bron’ om bijvoorbeeld pv’s nauwkeurig te kunnen formuleren (bv. door het polisnummer, het type verzekering, de verzekeringnemer, de begin- en einddatum van de verzekering, enz. op te nemen) en voor onderzoeksdoeleinden (bv. de historiek van gegevens in het kader van onderzoeken naar verzekeringsfraude).
De wetgever omschrijft het algemeen als ‘het geven van toegang voor het uitvoeren van preventie-, controle- en onderzoeksmissies in het kader van de uitoefening van wettelijke opdrachten’. Maar details zijn er nog niet. De diensten die toegang krijgen, zijn immers wel wettelijk vastgelegd, duidelijkheid over de precieze toegang en de raadpleging van de gegevens volgt pas later in een uitvoeringsbesluit. Wat we wel al weten is dat het Fonds zal zorgen voor de elektronische toegang tot het register. En dat er een toegangbeheerssysteem komt om de gebruikers te identificeren en hun functies en mandaten te controleren.
Andere wijzigingen aan WAM-wet
De wetgever maakt van de gelegenheid gebruik om de WAM-wet ook op enkele andere punten bij te sturen. Zo geeft de wetgever de Koning bijvoorbeeld de mogelijkheid om verzekeraars vrij te stellen van de verplichting om een verzekeringsbewijs in papieren of elektronisch formaat aan de verzekeringnemer af te geven en werd de datum van de schorsing van de waarborg toegevoegd aan het lijstje inlichtingen die verplicht moeten worden doorgegeven aan het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds.
In werking: 21 februari 2021 (10 dagen na publicatie)

Bron:  2 FEBRUARI 2021. - Wet houdende diverse bepalingen inzake Economie,BS 11 februari 2021, bl. 12984 (Hoofdstuk 3, art. 18 t.e.m. 22)

Extra informatie: WAM-wet