Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Het Belgische politiewezen 2021 - Wetboek (NIEUW)Met het wetboek Het Belgische politiewezen hebt u alle wetgeving over de organisatie en de bevoegdheden van de politie in één standaardwerk. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2021 (NIEUW)Met het Zakboekje Politiestatuut 2021 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2021 (NIEUW)In editie 2021 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2020. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2021 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2021 bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje strafrechtPraktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Strikter kader voor het gebruik van honden in de privébewaking

Nieuws - 10/02/2021
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


De inzetbaarheid van honden in de private bewaking is voortaan nauwkeuriger geregeld. De mogelijkheden voor speurhonden worden uitgebreid en wat al kon voor patrouillehonden, wordt strikter afgelijnd. Daarnaast legt het nieuwe Koninklijk besluit ook enkele algemene voorwaarden op voor alle bewakingshonden.
Voorheen was het inzetten van honden in de privébewaking nog een kort hoofdstuk in het algemeen Koninklijk besluit bewakingsmethodes. Nu wordt er een volledig Koninklijk besluit aan gewijd.
Honden kunnen nog steeds op 2 manieren worden ingezet in de privébewaking:
als patrouillehond: om bij bewakingsactiviteiten overtreders af te schrikken;
als speurhond: om bepaalde goederen of personen op te sporen.
Het eerste actieterrein wordt beperkt, het tweede wordt sterk uitgebreid.
Opgelet: honden mogen beide functies niet combineren. Ze moeten dus ofwel als patrouillehond ofwel als speurhond ingezet worden.
De patrouillehond
De patrouillehond, die hiervoor algemeen als ‘preventief afschrikmiddel’ kon ingezet worden bij de bewaking, kan dat nu enkel bij:
de bewaking van roerende of onroerende goederen en veiligheidscontroles bij personen op niet-publieke plaatsen;
de bewaking van evenementen (enkel op de niet-publieke plaatsen en parkings);
de bewaking van cafés, bars, dancings, … (enkel op de niet-publieke plaatsen en parkings).
Er gelden 2 uitzonderingen op de regel dat ze vooral op niet-publieke plaatsen worden ingezet:
publieke delen van luchthavens en internationale stations, ambassades, havens ...
winkelgalerijen tussen 19 uur en 7 uur.
De speurhond
De speurhond die vroeger enkel explosieven (of stoffen die daarvoor gebruikt worden) mocht opsporen, mag daarnaast nu ook worden ingezet om goederen te doorzoeken op:
drugs;
of personen;
of munitie en wapens;
of brandversnellers;
of gaslekken.
Ook het opsporen van onbevoegde personen op nucleaire sites of in ISPS havenfaciliteiten behoort tot de mogelijkheden.
Om goederen te mogen doorzoeken die een persoon bij zich heeft, worden specifieke voorwaarden gesteld.
Speurhonden moeten minstens 30 minuten rust krijgen na elke 30 minuten activiteit en kunnen per 24 uur maximum 8 uur worden ingezet, rustperiodes meegerekend.
Bijkomende voorwaarden voor beide honden
De voorafgaande toestemming van de minister van Buitenlandse Zaken die in bepaalde situaties nodig was, wordt afgeschaft.
Wel worden de volgende bijkomende voorwaarden gesteld.
De hond moet een minimumleeftijd hebben (12 maanden voor patrouillehonden, 16 maanden voor speurhonden).
De hond mag slechts 1 begeleider hebben.
De hond moet eigendom zijn van de onderneming, interne dienst of veiligheidsdienst die de hond inzet.
Voor een patrouillehond is het ook voldoende als de hond eigendom is van de begeleider.
Hier geldt een overgangsbepaling: ondernemingen, interne diensten of veiligheidsdiensten kunnen honden die niet aan die eigendomsvoorwaarde voldoen, toch blijven inzetten tot ten laatste 13 februari 2022 (1 jaar na de inwerkingtreding). Voor speurhonden moet daarvoor de hond eigendom zijn van de begeleider.
De leiband die maximum 2 meter lang is, en de muilkorf blijven verplicht. Uitzondering: de speurhond mag het speuren zelf zonder muilkorf doen.
In werking: 13 februari 2021, tien dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron:  5 JANUARI 2021 - Koninklijk besluit betreffende het gebruik van honden bij de uitoefening van bewakingsactiviteiten zoals bedoeld in de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid,BS 3 februari 2021