Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Het Belgische politiewezen 2021 - Wetboek (NIEUW)Met het wetboek Het Belgische politiewezen hebt u alle wetgeving over de organisatie en de bevoegdheden van de politie in één standaardwerk. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2021 (NIEUW)Met het Zakboekje Politiestatuut 2021 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2021 (NIEUW)In editie 2021 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2020. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2021 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2021 bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje strafrechtPraktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Pensioenlast lokale besturen en politiezones: details voor berekenen maandelijks bedrag responsabiliseringsbijdrage 2021

Nieuws - 09/02/2021
-
Auteur 
Laure Lemmens


Het precieze bedrag van de responsabiliseringsbijdrage die sommige lokale besturen en politiezones elke maand moeten betalen aan de Federale Pensioendienst is elk jaar het resultaat van een ingewikkelde berekening. De basisprincipes daarvoor staan in de federale Pensioenwet van 30 maart 2018, details volgen bij het begin van ieder nieuw jaar in een uitvoeringsbesluit. Zo is er nu duidelijkheid over de facturatie vanaf 1 januari 2021.
De bepalingen van het KB zijn erg technisch en gelden slechts voor een beperkte groep besturen:
10 maandelijkse stortingen
Bepaalde werkgevers die voor het tweede jaar voorafgaand aan het lopende kalenderjaar een aanvullende bijdrage voor individuele responsabilisering verschuldigd waren, moeten van januari tot en met oktober 10 gelijke maandelijkse termijnen betalen. Het bedrag van die termijnen is gelijk aan ‘één twaalfde van 73,80%van het bedrag van de responsabiliseringsbijdrage die het bestuur verschuldigd was voor het jaar 2019’.
12 maandelijkse aanvullende stortingen
Dezelfde werkgevers zijn verlicht om in elke kalendermaand een aanvullende storting te doen om ervoor te zorgen dat de lopende pensioenen ten laste van het fonds in 2021 kunnen worden uitbetaald zonder thesaurieproblemen. Deze stortingen bedragen ‘één twaalfde van 82,20% van het bedrag van de responsabiliseringsbijdrage die het bestuur verschuldigd was voor het jaar 2019’.
In werking: retroactief, vanaf 1 januari 2021.

Bron:  20 JANUARI 2021. - Koninklijk besluit tot uitvoering, voor het jaar 2021, van artikel 21, § 3, eerste lid, en § 4, van de wet van 24 oktober 2011 tot vrijwaring van een duurzame financiering van de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van de lokale politiezones, tot wijziging van de wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid en houdende diverse wijzigingsbepalingen,BS 8 februari 2021, bl. 10360.