Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?



Het Belgische politiewezen 2021 - Wetboek (NIEUW)



Met het wetboek Het Belgische politiewezen hebt u alle wetgeving over de organisatie en de bevoegdheden van de politie in één standaardwerk. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2021 (NIEUW)



Met het Zakboekje Politiestatuut 2021 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2021 (NIEUW)



In editie 2021 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2020. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2021 (NIEUW)



Het Interventiezakboekje 2021 bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoer



Het Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje strafrecht



Praktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Vlaamse regering vernieuwt Handhavingsbesluit Bijzonder Wegtransport: digitalisering bezwaar- en beroepsprocedures, wijzigingen aan onmiddellijke inning en administratieve geldboete

Nieuws - 04/02/2021
-
Auteur 
Laure Lemmens


Het Vlaams Handhavingsbesluit Bijzonder Wegtransport kreeg een grondige update. Opvallend daarbij is de digitale stap die de regering zet: elektronisch bezwaar en beroep aantekenen is voortaan de regel. Daarnaast zullen de hoorzittingen waar mogelijk digitaal verlopen en worden de genomen beslissingen digitaal verstuurd. Verder zijn er nog een reeks andere wijzigingen. Zo zijn er preciseringen aan de procedures ‘onmiddellijke inning’ en ‘administratieve geldboete’.
Onmiddellijke inning
De Vlaamse regering stelt bijvoorbeeld uitdrukkelijk dat onmiddellijke inningen niet mogelijk zijn voor inbreuken die schade veroorzaakt hebben, andere dan schade aan het wegdek door overlading (bv. een te hoog voertuig dat tegen een brug rijdt). De reden hierachter is dat men zich bij dergelijke ernstige inbreuken niet zo maar kan ‘vrijkopen’ en dat er steeds een proces-verbaal moet worden opgemaakt en doorgestuurd aan de procureur des Konings met het oog op eventuele strafvervolging.
Daarnaast verduidelijkt het besluit dat wegeninspecteurs kunnen toelaten dat onmiddellijke inningen op een andere manier dan met de betaalterminal betaald worden, zij het in uitzonderlijke omstandigheden (bv. panne van de betaalterminal).
Administratieve geldboete
Als de administratieve geldboete onmiddellijk betaald wordt dan vervalt de strafvordering. In dat geval moet de wegeninspecteur geen proces-verbaal opstellen, maar volstaat een ‘verslag van vaststelling’. De regering heeft nu de gegevens vastgelegd die minstens in zo’n verslag moeten staan. Bovendien stelt de regelgeving voortaan uitdrukkelijk dat de weginspecteur het verslag moet doorsturen naar de wegeninspecteurs-controleurs. Het is immers belangrijk dat zij een overzicht hebben van alle inbreuken, onder meer om uitstel toe te passen of om de administratieve geldboete te verhogen in geval van recidive.
Wegeninspecteurs
Wegeninspecteurs zijn personeelsleden van de Vlaamse Belastingdienst. Met die bepaling geeft de regering uitvoering aan het Vlaams regeerakkoord 2019-2024. Daarin staat dat de Wegeninspectie wordt samengebracht met de mobiele patrouilles bij Vlabel.
Vlaams Handhavingsbesluit van 2013 opgeheven
Voor de leesbaarheid heeft de Vlaamse regering beslist om het Vlaams Handhavingsbesluit Bijzonder Wegtransport volledig te vernieuwen. Het oude besluit van 20 december 2013 wordt opgeheven.
In werking: 27 januari 2021 (de datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad). Voor de bepalingen m.b.t. onmiddellijke inning (art. 5 t.e.m.7) werd geen concrete datum van inwerkingtreding vastgelegd. Hier geldt dus de algemene regel van 10 dagen na publicatie. Dat is 6 februari 2021.