Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Het Belgische politiewezen 2021 - Wetboek (NIEUW)Met het wetboek Het Belgische politiewezen hebt u alle wetgeving over de organisatie en de bevoegdheden van de politie in één standaardwerk. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2021 (NIEUW)Met het Zakboekje Politiestatuut 2021 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2021 (NIEUW)In editie 2021 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2020. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2021 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2021 bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje strafrechtPraktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Wettelijk kader voor opslag en verwerking ANPR-data

Nieuws - 03/02/2021
-
Auteur 
Laure Lemmens


De ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie hebben een algemene, bindende richtlijn uitgevaardigd over de koppeling of ‘correlatie’ van de politionele ANPR-databanken met het nationale ANPR-netwerk en andere technische databanken zoals de Kruispuntbank van de voertuigen of de gegevensbank Eucaris. De richtlijn creëert een uniform kader voor de opslag en verwerking van ANPR-data en geeft een antwoord op de vraag ‘Wanneer is een koppeling tussen de verschillende databanken toegelaten?’. Met andere woorden: voor welke opdrachten, binnen welke criteria en met welk doel?
De richtlijn is op verschillende punten vaak erg technisch, ingegeven door de wil van de ministers om juridische zekerheid en uniformiteit te creëren. ANPR-systemen worden immers steeds vaker ingezet op verschillende niveaus en voor verschillende doeleinden. Politiediensten kunnen met hun camera’s zowel lokale als nationale doelen nastreven en daarbij op grote schaal heel wat data verzamelen. Maar om gericht en correct te kunnen optreden, worden die data doorgestuurd en aangevuld met data uit het nationaal ANPR-netwerk en andere technische gegevensbanken waar de politie toegang toe heeft. Op die manier kan de informatie ook ruimer gedeeld worden, binnen de geïntegreerde politie. Duidelijkheid over hoe de verschillende databanken aan elkaar gekoppeld zijn, hoe de gegevensuitwisseling gebeurt en welke criteria er gelden voor het gebruik van de informatie is dan ook cruciaal.
Basisregels over de concepten ‘lokale technische gegevensbank’ (lokale ANPR) en ‘nationale technische gegevensbank’ (nationaal ANPR-netwerk) werden in 2018 wettelijk verankerd via de hervormde Camerawet. De richtlijn komt er dan ook in navolging en ter aanvulling van die wettelijke basisbepalingen.

Bron:  Gemeenschappelijke bindende richtlijn van de Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken met betrekking tot de bepaling van de nadere regels voor de toereikende, terzake dienende en niet overmatige maatregelen met betrekking tot de koppeling of correlatie van de technische gegevensbanken ingevolge het gebruik van intelligente camera's en systemen voor de automatische nummerplaatherkenning, bedoeld in artikel 44/2, § 3 van de wet op het Politieambt, met de gegevensbanken bedoeld in artikel 44/2, §§ 1 en 2 WPA, of met andere gegevensbanken waartoe de politiediensten toegang hebben door of krachtens de wet of internationale verdragen die België binden,BS 28 januari 2021, bl. 6527.