Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Het Belgische politiewezen 2021 - Wetboek (NIEUW)Met het wetboek Het Belgische politiewezen hebt u alle wetgeving over de organisatie en de bevoegdheden van de politie in één standaardwerk. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2021 (NIEUW)Met het Zakboekje Politiestatuut 2021 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2021 (NIEUW)In editie 2021 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2020. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2021 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2021 bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje strafrechtPraktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Gerechtskosten in strafzaken: tarieven stijgen in 2021 met 0,9%

Nieuws - 02/02/2021
-
Auteur 
Laure Lemmens


De tussenkomsten van medische experten, vertalers, token, gerechtsdeurwaarders, getuigen en verkeersexperten in strafzaken zijn weer iets duurder geworden. Indexering duwt de tarieven met 0,9% omhoog.
Opgelet! Omzendbrief 131/8 met de nieuwe tarieven is pas op 29 januari 2021 in het Belgisch Staatsblad verschenen, maar de indexering werkt terug tot 1 januari 2021. Dit betekent dat de nieuwe tarieven gelden voor alle kostenstaten die digitaal werden ingediend bij het taxatiebureau, voor prestaties die worden gevorderd en uitgevoerd in 2021.
Toeslag voor oudere vorderingen
De prestaties die in 2021 werden betaald op vorderingen van vóór 2021 (die werden uitgevoerd en afgewerkt in 2020) geven dus recht op een supplementair bedrag. Dat wordt gevraagd door middel van één enkele aanvullende kostenstaat die alle supplementen vermeldt met telkens de referentie van de al betaalde kostenstaat. Deze aanvullende kostenstaat hoeft niet te worden getaxeerd omdat door de indexering de bedragen door de wet worden bepaald. Hij mag worden ingediend bij een van de vereffeningsbureaus, die de plaats hebben ingenomen van een van diensten die een deel van de oorspronkelijke kostenstaten heeft ontvangen.
Tarieven 2021
Meer concreet geeft omzendbrief 131/8 een overzicht van de nieuwe bedragen voor:
Deskundigen
-
Medische expertises (onderzoek van lijken, onderzoek van zieken en gewonden, vaststelling van de staat van dronkenschap, laboratoriumonderzoeken, geestesonderzoeken, bijzondere onderzoeken)
-
Toxicologische expertises (algemeen en honoraria)
-
Ballistische expertises (algemene en bijzondere bewerkingen)
-
Genetische analyses (onderzoek van overtuigingsstukken en staalname, voorafgaandelijke testen, extractie en kwantificatie van DNA, genetisch onderzoek, opstellen van een genetisch profiel van een persoon, expertises inzake verkeer, expertises inzake onderzoek van vezels en haren, bewerkingen inzake criminalistiek)
-
Prestaties die in de loonschaal niet voorzien zijn
Vertalers/tolken
Gezworenen
Getuigen
Anderen (o.a. vervoer van stoffelijke overschotten, gebruik van autopsiezalen, robotfoto’s)
Gerechtsdeurwaarders
Tarieven die van toepassing zijn op de inbeslagnemingen voor onverzekerd rijden en op het takelen na gerechtelijke vorderingen

Bron:  25 JANUARI 2021. - Omzendbrief 131/8 over de indexering van de tarieven van de gerechtskosten in strafzaken en de gelijkgestelde kosten,BS 29 januari 2021, bl. 6877.