Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Zakboekje politiestatuut 2021 (NIEUW)Met het Zakboekje Politiestatuut 2021 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2021 (NIEUW)In editie 2021 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2020. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2021 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2021 bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje strafrechtPraktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Federale overheid rondt jaar af met 3 verzamelwetten

Nieuws - 31/12/2020
-
Auteur 
Carine Govaert


De federale regering heeft in het Belgisch Staatsblad van 30 december 2020 3 verzamelwetten gepubliceerd: één met permanente maatregelen onder de naam ‘programmawet’, één met dito maatregelen onder de benaming ‘wet houdende dringende diverse fiscale en fraudebestrijding bepalingen’ en één met tijdelijke maatregelen onder de naam van ‘wet houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de Covid-19-pandemie’. De 3 verzamelwetten werden goedgekeurd op 20 december 2020 en ze bevatten alle drie een allegaartje aan maatregelen. Hierna volgt een greep uit de thema’s die aan bod komen.

Programmawet

De ‘programmawet’ bevriest op fiscaal vlak een reeks indexeringen. Ze verlengt de verhoogde investeringsaftrek voor vaste activa en sleutelt aan de belastingvermindering voor kinderoppas. Ze introduceert een vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor bedrijven die hun werknemers beter opleiden. En ze breidt het verlaagd btw-tarief bij afbraak en heropbouw van gebouwen uit tot het hele grondgebied.

Op sociaal vlak voert de wet een oplossing in voor de maaltijdcheques en ecocheques die in 2020 werden uitgegeven, waarvan de geldigheidsduur niet werd verlengd en die intussen vervallen zijn. De programmawet verhoogt het bedrag van de vaderschaps- en geboorte-uitkering in het sociaal statuut van de zelfstandigen en trekt het geboorteverlof op in het regime van de werknemers. De wet komt ook nog even terug op het overbruggingsrecht voor zelfstandigen, dat onder covid-19 gevoelig werd uitgebreid. De wet beperkt bovendien de impact van covid-19-werkloosheid en andere covid-19-maatregelen op het latere pensioen.

De programmawet richt tot slot een nieuw investeringsfonds op: het ‘Klimaat-, transactie- en relancefonds’ met als opdracht: het realiseren van ‘investeringen in het kader van het federale investeringsplan’.

Covid-19-wet

Net als de eigenlijke programmawet bevat ook de ‘wet houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de Covid-19-pandemie’ vooral fiscale en sociale maatregelen. Zo verlengt ze het verlaagd btw-tarief op mondmaskers en alcoholgels. Ze versoepelt het covid-19-Tax Shelter-regime voor de audiovisuele sector en de podiumkunsten. En ze verlengt de belastingvrijstelling voor overuren in de cruciale sectoren – ook voor studenten.

De Covid-19-wet verlengt de tijdelijke vrijstelling van registratierecht voor sommige notariële volmachten.

Ze houdt het Schadeloosstellingsfonds voor de vrijwilligers onder de covid-19-slachtoffers langer operationeel. Ze compenseert de vakantiekosten voor werkgevers met tijdelijke werkloosheid. Ze versoepelt het verbod op opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur voor werknemers in tijdelijke werkloosheid. En ze stimuleert de terbeschikkingstelling van werknemers aan gebruikers uit de zorg, het onderwijs en de contactopsporing in het kader van covid-19.

Ook deze wet heeft het over de geldigheidsduur van de maaltijd- en ecocheques, én van de sport- en cultuurcheques en de consumptiecheques.

Het bestaande moratorium voor hypothecaire kredieten wordt vervangen door een nieuw moratorium, dat loopt tot eind juni.

Opmerkelijk is nog dat alle termijnen uit de covid-19-wet bij koninklijk besluit verlengd kunnen worden met ten hoogste 3 maanden.

Fiscale verzamelwet

De fiscale verzamelwet, die in slecht Nederlands de ‘wet houdende dringende diverse fiscale en fraudebestrijding bepalingen’ heet, focust vooral op belastingsontwijkingspraktijken. Bijvoorbeeld bij de aftrek van interesten, bij constructies via niet-coöperatieve landen met een fiscaal gunstregime, en bij verhuur en onderverhuur in de platformeconomie.

Daarnaast herstelt ze de mogelijkheid om vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing te genieten voor wetenschappelijke onderzoekers met een bachelordiploma.

Vanaf 1 januari, met uitzonderingen

De meeste bepalingen uit deze verzamelwetten treden in werking op 1 januari 2021, maar er zijn uiteraard uitzonderingen bij.

Merk op dat naast de federale overheid ook de deelstaatoverheden het jaar uitzwaaien met eigen ‘verzamelwetten’. Zo gingen de 3 federale verzamelwetten in het Staatsblad van 30 december 2020 gepaard met een stevig programmadecreet van de Vlaamse overheid en een fiscaal verzameldecreet van haar Waalse tegenhanger.

Bron:
- 20 december 2020. - Programmawet, BS 30 december 2020.
- 20 december 2020. - Wet houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie, BS 30 december 2020.
- 20 DECEMBER 2020. - Wet houdende dringende diverse fiscale en fraudebestrijding bepalingen, BS 30 december 2020.