Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Zakboekje politiestatuut 2021 (NIEUW)Met het Zakboekje Politiestatuut 2021 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2021 (NIEUW)In editie 2021 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2020. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2021 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2021 bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje strafrechtPraktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Vlaams jeugddelinquentierecht: minderjarige verdachten mogen voortaan digitaal verschijnen voor jeugdrechter

Nieuws - 15/12/2020
-
Auteur 
Laure Lemmens


Minderjarige verdachten binnen het Vlaams jeugddelinquentierecht kunnen voortaan via videoconferentie verschijnen voor de jeugdrechter. Onder specifieke voorwaarden én alleen in bepaalde, goed afgebakende gevallen. Algemeen geldt alvast dat de eerste zitting nog altijd face-to-face wordt georganiseerd.
De Vlaamse regering maakt het via haar uitvoeringsbesluit van 23 oktober 2020 mogelijk om in alle Vlaamse gemeenschapsinstellingen (De Grubbe in Everberg, de de 2 campussen van de gemeenschapsinstelling De Kempen te Mol en de 3 campussen van de gemeenschapsinstelling De Zande) via digitale weg te communiceren met de jeugdrechtbank. Bovendien kunnen ook de sociale diensten van de jeugdrechtbanken er gebruik van maken.
Alleen in zeer concrete situaties
Digitale verschijningen zijn beperkt tot een aantal zeer concrete situaties: de zogenaamde Everbergzittingen en de zittingen voor het verlengen van maatregelen voor minderjarigen die in de gemeenschapsinstellingen verblijven. Met de algemene regel dat videoconferentie nooit kan bij een eerste verschijning van de minderjarige voor de jeugdrechter of jeugdrechtbank.
Toestemming vereist
Zowel de minderjarige verdachte als de jeugdrechter moeten akkoord zijn met het gebruik van videoconferentie. De jeugdrechter kan altijd finaal nog beslissen dat de minderjarige fysiek moet verschijnen.
Garantie op vertrouwelijke communicatie
In het besluit zijn ook een reeks vereisten opgenomen ten aanzien van het systeem van de videoconferentie:
de minderjarige verdachte, de jeugdrechter, het openbaar ministerie, de ouders of de wettelijke vertegenwoordigers van de minderjarige, de opvoedingsverantwoordelijken en hun respectievelijke advocaten, moeten iedereen die deelneemt aan de zitting tezelfdertijd en zonder technische belemmering kunnen zien en horen;
de partijen moeten ‘daadwerkelijk en vertrouwelijk’ met hun advocaat kunnen communiceren, voorafgaandelijk aan, tijdens en aansluitend op de videoconferentie;
de betrokken personen krijgen een natuurgetrouwe weergave van wat zich in de andere ruimte afspeelt;
er kan overleg worden gevoerd zonder dat dat voor derden hoorbaar is;
documenten moeten zowel voorafgaandelijk als tijdens de videoconferentie elektronisch kunnen worden uitgewisseld tussen de partijen en hun advocaten;
het bewaren en verwerken van de videoconferentie is uitgesloten.
In werking: 25 december 2020 (10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad)

Bron:  23 OKTOBER 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering over het gebruik van videoconferentie voor de verschijning van minderjarige verdachten, BS 15 december 2020.

Extra informatie: Decreet van 15 februari 2019 betreffende het jeugddelinquentierecht, BS 26 april 2019.