Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Zakboekje politiestatuut 2021 (NIEUW)Met het Zakboekje Politiestatuut 2021 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2021 (NIEUW)In editie 2021 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2020. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2021 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2021 bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje strafrechtPraktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

EU heeft eigen sanctieregime voor wereldwijde schendingen van mensenrechten

Nieuws - 15/12/2020
-
Auteur 
Laure Lemmens


De EU heeft voortaan een uniform sanctieregime voor wereldwijde schendingen van de mensenrechten: het ‘EU Global Human Rights Sanctions Regime’ of EUGHRSR. Door Verordening 2020/1998 en Besluit 2020/1999 kan de Europese Unie personen, entiteiten en organen die verantwoordelijk zijn voor of betrokken zijn bij ernstige mensenrechtenschendingen in de wereld, ongeacht de plaats waar de schendingen hebben plaatsgevonden, gerichte sancties opleggen zoals een inreisverbod voor de EU en het bevriezen van tegoeden en economische middelen.
Sancties en beperkingen bij schendingen van de mensenrechten zijn uiteraard niet nieuw. Maar de huidige sanctieregimes zijn geografisch beperkter en veelal gericht op een bepaald gebied. Het nieuwe regime laat een wereldwijde aanpak toe: de EU kan voortaan specifieke sancties opleggen aan individuen en entiteiten die waar ook ter wereld de mensenrechten schenden en tegen personen of entiteiten die er banden mee hebben.
Ernstige mensenrechtenschendingen
Het regime is van toepassing bij ernstige schendingen van de mensenrechten. Het gaat in eerste instantie over genocide, misdrijven tegen de menselijkheid, foltering, slavernij, buitengerechtelijke executies, willekeurige arrestaties en detenties.
Maar het kan ook gaan over andere inbreuken op de mensenrechten zoals mensenhandel, seksueel en gendergerelateerd geweld of schending van de vrijheid van godsdienst voor zover die schendingen wijdverbreid of systematisch van aard zijn of anderszins aanleiding geven tot ernstige bezorgdheid in het licht van de doelstellingen van het Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid (GBVB).
Inreisverbod en bevroren middelen
Op basis van het EUGHRSR kunnen daders een inreisverbod krijgen voor de EU en kunnen de tegoeden en economische middelen van personen, entiteiten of organen in de EU worden bevroren. Wanneer een persoon, entiteit of orgaan onder het sanctieregime valt is het voor andere personen of entiteiten in de EU verboden om hen direct of indirect middelen ter beschikking te stellen.
Sanctielijst
Het is de Raad van de Europese Unie die beslist of een natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam aan een sanctie wordt onderworpen. Ze plaatst alle betrokken op een zogenaamde sanctielijst die (minstens) om de 12 maanden wordt herbekeken. De Raad moet iedereen die op de lijst gaat komen, op voorhand inlichten zodat ze zich kunnen verweren.
Rechtstreeks van toepassing sinds 8 december
De verordening is rechtstreeks van toepassing in alle lidstaten sinds 8 december 2020. De lidstaten zijn dus verplicht om de regels na te leven. Ze moeten zelf de nodige sancties vastleggen voor overtredingen.

Bron:  Verordening 2020/1998 van de Raad van 7 december 2020 betreffende beperkende maatregelen tegen ernstige schendingen van de mensenrechten, Pb.L 7 december 2020, afl. L410I/7.