Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Zakboekje politiestatuut 2021 (NIEUW)Met het Zakboekje Politiestatuut 2021 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2021 (NIEUW)In editie 2021 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2020. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2021 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2021 bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje strafrechtPraktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Verplichte stage na basisopleiding INP voor onbepaalde duur verlengd

Nieuws - 11/12/2020
-
Auteur 
Laure Lemmens


De verplichte kennismakingsstage waarbij net benoemde ‘inspecteurs van politie’ na hun basisopleiding gedurende een half jaar hun nieuwe werkplek leren kennen onder intensieve begeleiding van één of meerdere menstoren, blijft voorlopig bestaan in zijn huidige vorm. Een noodzaak, want er is nog steeds geen zicht op het KB tot hervorming van de basisopleiding en stage.
KB met nieuwe regels blijft uit
Initieel moesten alleen INP’s die met hun basisopleiding waren gestart tussen 1 januari 2013 en 1 januari 2017, stage lopen in de politiezone of -dienst waar ze na hun benoeming terechtkwamen. Men ging er immers van uit dat het ‘KB tot verbetering van de regels voor de basisopleiding en stage’ tegen begin 2017 klaar zou zijn. Dat KB bevat wijzigingen die werden voorgesteld na de evaluatie van de hervormde basisopleiding tot inspecteur van politie die sinds 1 oktober 2015 van kracht is. Het heeft onder meer de bedoeling om te beslissen of de stage geïntegreerd zal worden in de basisopleiding en of ze zal worden uitgebreid tot de andere niveaus van het operationeel kader.
Maar die deadline bleek onhaalbaar. De beslissing over de aanpassing van de reglementaire teksten bleef immers uit. In 2018 werd de stageverplichting daarom verlengd: iedereen die met de basisopleiding INP is gestart vóór 1 januari 2020, moet na zijn benoeming ‘een kennismakingsstage’ volgen.
Nieuwe verlenging, zonder deadline
Maar intussen zijn we ook die deadline gepasseerd en is het KB met de hervormingsbepalingen nog niet klaar. In plaats van een nieuwe tijdelijke verlenging, heeft het coördinatiecomité van de geïntegreerde politie voorgesteld om de stage zonder tijdslimiet te handhaven. De federale regering zorgt nu voor de nodige reglementaire aanpassingen in de stageregels.
Kortom: wie de basisopleiding INP heeft afgerond, moet na zijn benoeming 6 maanden stage lopen op zijn nieuwe werkplek.
Begeleiding
De betrokken INP krijgt intensieve begeleiding van één of meerdere mentors - politieambtenaren van het betrokken korps, het commissariaat-generaal of de algemene directie – zodat hij de eigenheden van zijn nieuwe werkplek goed kan leren kennen. De regering heeft de maatregel destijds ingevoerd vanuit de noodzaak om inspecteurs die hun eerste stappen zetten op het terrein, beter te begeleiden.
Beslissing
Op basis van de evaluatieverslagen tijdens de stage neemt de korpschef, de commissaris-generaal of de betrokken directeur-generaal een van volgende beslissingen: de stagiair heeft zijn stage goed afgewerkt, de stage wordt verlengd, of de stagiair wordt ontslaan of herplaatst wegens beroepsongeschiktheid. Voordat deze beslissing wordt genomen, wordt de stagiair gehoord. Hij kan zich laten bijstaan of vertegenwoordiger door een advocaat, een personeelslid en een lid van een erkende vakorganisatie.
Binnen de 7 dagen vanaf de ontvangst van het voorstel, laat de stagiair weten of hij de beslissing aanvaard of niet. Zo niet, volgt een procedure voor de paritaire commissie. Die kan alsnog een andere beslissing adviseren. Indien het paritair comité de negatieve beoordeling bevestigt, volgt het ontslag of de herplaatsing.
In werking: retroactief, 1 januari 2020.

Bronnen: 
-24 NOVEMBER 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 april 2014 tot invoeging van een stage voor de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten,BS 7 december 2020.
-27 NOVEMBER 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 april 2014 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de stage van de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten, BS 7 december 2020.