Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Zakboekje politiestatuut 2021 (NIEUW)Met het Zakboekje Politiestatuut 2021 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2021 (NIEUW)In editie 2021 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2020. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2021 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2021 bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje strafrechtPraktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Vanaf 1 januari nieuwe ADR-, ADN- en RID-overeenkomsten voor gevaarlijk transport

Nieuws - 09/12/2020
-
Auteur 
Carine Govaert


De Europese Unie laat weten dat zij de jongste wijzigingen aan de bijlagen bij de 3 internationale overeenkomsten over het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR), over de binnenwateren (ADN) en per spoor (RID) overneemt in Europees recht. De Unie spoort de lidstaten aan om die wijzigingen ten laatste op 30 juni 2021 te integeren in hun nationaal recht. De nieuwe vervoerregels mógen immers al toegepast worden vanaf 1 januari 2021, maar móeten toegepast worden vanaf 1 juli 2021.
De wijzigingen aan de bijlagen bij de vervoerovereenkomsten zijn zeer technisch. Ze verfijnen de huidige indeling van gevaarlijke goederen en voegen nieuwe UN-nummers toe (bv. UN 0511 – Elektronische ontstekers – programmeerbaar voor detonatie en UN 3549 – Medisch afval, categorie A, gevaarlijk voor mensen, vast, of medisch afval, categorie A, uitsluitend gevaarlijk voor dieren, vast). Ze voeren extra verpakkingsregels in voor lithiumbatterijen en verduidelijken de vrijstelling voor bepaalde dataloggers en volgsystemen voor vracht. Er worden ook nieuwe definities toegevoegd. Bv. van de begrippen ‘dosistempo’, ‘zelfversnellende ontledingstemperatuur (SADT)’ en ‘temperatuur van zelfversnellende polymerisatie (SAPT)’. Op de website van Unece vindt u alvast wat meer info – specifiek voor het transport over de weg.
De ADR- en ADN-overeenkomst gaan uit van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (Unece). De verwante RID-overeenkomst wordt gestemd binnen OTIF, een internationaal spoorwegorgaan dat nauw aanleunt bij Unece. De bijlagen bij de 3 overeenkomsten bevatten de concrete vervoerafspraken en worden om de 2 jaar bijgewerkt. De Europese Unie heeft de 3 internationale overeenkomsten van toepassing gemaakt op het intracommunautaire verkeer van gevaarlijke goederen en neemt dan ook telkens de 2-jaarlijkse wijzigingen aan de bijlagen over in Europees recht. Zoals hier.
De omzetting in nationaal recht vereist in ons land:
1 federaal KB voor het vervoer van ontplofbare goederen
1 federaal KB voor het vervoer van radioactieve goederen
1 federaal KB voor het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor
3 gewestelijke besluiten voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, en
3 gewestelijke besluiten voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren...
Van toepassing: vanaf 1 januari 2021.

Bron:  Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2020/1833 van de Commissie van 2 oktober 2020 tot aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang van de bijlagen bij Richtlijn 2008/68/EG van het Europees Parlement en de Raad, Pb. L408, 4 december 2020.

Extra informatie: Richtlijn 2008/68/EG.