Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?


Het Belgische politiewezen 2021 - Wetboek (NIEUW)Met het wetboek Het Belgische politiewezen hebt u alle wetgeving over de organisatie en de bevoegdheden van de politie in één standaardwerk. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2021 (NIEUW)Met het Zakboekje Politiestatuut 2021 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2021 (NIEUW)In editie 2021 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2020. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2021 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2021 bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje strafrechtPraktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Covid-19 Vlaams gewest: uitstel tot 30 september 2021 voor rijopleidingen, rijexamens en terugkommoment

Nieuws - 13/11/2020
-
Auteur 
Laure Lemmens


Als gevolg van de verstrengde coronamaatregelen van het Overlegcomité zijn rijexamens en rijlessen in heel België opgeschort tot en met 13 december 2020. Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters heeft daarom beslist om kandidaat-bestuurders meer tijd te geven om een afspraak te plannen van zodra dit kan en mag. Ze verlengt daarvoor de wettelijk voorziene termijnen voor rijopleidingen, rijexamens, de vakbekwaamheid en het terugkommoment tot en met 30 september 2021.
Bij de eerste coronagolf zijn gelijkaardige maatregelen genomen om de opleidings- en examencentra niet te overspoelen bij heropening.
Rijopleidingen en rijexamens
De wettelijk voorziene termijnen voor rijopleidingen en rijexamens worden verlengd tot en met 30 september 2021.
Dat betekent onder meer dat kandidaten die minstens 3 jaar geslaagd zijn voor hun theoretisch examen, tijd krijgen tot en met 30 september 2021 om hun praktisch rijexamen te gaan afleggen op voorwaarde dat de einddatum van de periode van 3 jaar valt in de periode van 16 maart 2020 tot en met 29 september 2021.
Wie al een voorlopig rijbewijs heeft, waarvan geldigheid vervalt tussen 16 maart 2020 en 29 september 2021 moet geen extra praktijklessen te volgen in een rijschool om toegelaten te worden tot het praktische rijexamen. Ze mogen ook gewoon het voorlopige rijbewijs dat ze hebben voorleggen om het praktische rijexamen af te leggen.
Minister Peeters stelt zich in haar besluit ook soepel op voor het afleggen van praktische rijexamens met voertuigen waarvan het keuringsbewijs is vervallen tijdens corona en die onder de uitstelregeling vallen.
Geen retributiebijslag
Kandidaten die voor 2 november 2020 al een afspraak hadden gemaakt voor het praktisch rijexamen en waarvan de afspraak door het examencentrum is geannuleerd of verplaatst moeten geen retributiebijslag betalen.
Terugkommoment
Het terugkommoment is de verplichte 4 uur durende opleiding die bestuurders moeten volgen tussen de 6 en 9 maanden nadat ze hun rijbewijs B kregen. Wanneer die termijn van 6-9 maanden afloopt tussen 2 november 2020 en 30 juni 2021, wordt deze termijn verlengd tot en met 30 september 2021.
Vakbekwaamheid
De geldigheidsduur van de vakbekwaamheidsbewijzen van bestuurders van voertuigen van de categorieën C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E wordt via het huidige besluit niet verlengd. Daardoor is eerst een Europese verordening over de materie nodig. Maar minister Peeters voorziet wel al in bepaalde uitstelregelingen. Zo kunnen kandidaten die minstens 3 jaar geslaagd zijn voor het theoretisch examen tot 30 september 2021 worden toegelaten tot het praktisch examen op voorwaarde dat de einddatum van de periode van 3 jaar valt in de periode van 16 maart 2020 tot en met 29 september 2021 en kan het theoretisch examen met tolk tot en met 30 september 2021 (ipv 31 december 2020) meer dan 2 maanden na de inschrijving plaatsvinden.
In werking: 2 november 2020.

Bron:  05 november 2020 - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 maart 2020 houdende noodmaatregelen inzake mobiliteit en openbare werken, BS 12 november 2020, p.79925;

Extra informatie: Ministerieel besluit van 24 maart 2020 houdende noodmaatregelen inzake mobiliteit en openbare werken, BS 30 maart 2020. Ln220801