Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Wetboek wegverkeer en wegvervoer (NIEUW)Het Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje strafrecht 2020Praktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2020Met het Zakboekje Politiestatuut 2020 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2020In editie 2020 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2019. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2020Het ‘Interventiezakboekje 2020’ bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2019 zijn er fiches toegevoegd over 'Camerawet politie', 'Cannabis light' en 'Drones'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Vlaanderen creëert nieuw beleidsveld ‘Justitie en Handhaving’ binnen hervormd beleidsdomein Kanselarij en Bestuur

Nieuws - 12/10/2020
-
Auteur 
Laure Lemmens


Sinds kort heeft Vlaanderen voor het eerst een eigen minister van Justitie en Handhaving. Een gevolg van de Zesde Staatshervorming waarbij tal van bevoegdheden m.b.t. justitie, handhaving en bestuursrechtspraak heeft overgeheveld naar de deelstaten. Op dit moment zitten al deze bevoegdheden nog versnipperd. Maar de bedoeling is om ze in de toekomst te bundelen en zo tot een geïntegreerde aanpak van misdrijven en inbreuken te komen, een engagement uit het regeerakkoord 2019-2024. Vandaag legt de regering hiervoor de basis. Ze creëert een nieuw beleidsveld ‘justitie en handhaving’ onder het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur. Dit beleidsveld zal pas operationeel worden zodra een nieuw agentschap wordt opgericht waaraan de bevoegdheden van dit beleidsveld worden toegewezen.
Dat beleidsveld omvat volgende bevoegdheden:
de coördinatie van het strafrechtelijk- en veiligheidsbeleid, met inbegrip van de deelname aan het algemeen beleid inzake strafrecht
het algemeen handhavingsbeleid en de uitvoering van het kaderdecreet bestuurlijke handhaving
de organisatie, de werking en de opdrachten van de justitiehuizen en van de dienst die de uitwerking en de opvolging van het elektronische toezicht verzekert
de juridische eerstelijnsbijstand
de coördinatie van de hulp en de dienstverlening aan gedetineerden en geïnterneerden
de coördinatie van de Family Justice Centers en de ketenaanpak intrafamiliaal geweld
Reorganisatie Beleidsdomein Kanselarij en Bestuur
Het beleidsveld ‘justitie en handhaving’ wordt zoals gezegd ondergebracht in het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur. Maar let op: dat domein wordt met hetzelfde besluit van de Vlaamse regering grondig hervormd. Enerzijds wordt het domein samengevoegd met het beleidsdomein Internationaal Vlaanderen, anderzijds worden tal van taken en diensten binnen het domein gereorganiseerd:
de bevoegdheid ‘gewestelijke aspecten overheidsopdrachten’ wordt ondergebracht bij Het Facilitair Bedrijf. Bedoeling daarvan is om beleidsvoorbereiding en uitvoering dichter bij elkaar te brengen. Op die manier kan de expertise blijvend horizontaal ten behoeve van andere entiteiten worden ingezet
de Gemeenschappelijke Dienst Preventie en Bescherming (GDPB) en Dienst van de Gouverneurs verhuizen naar het Agentschap Overheidspersoneel (AGO) waardoor alle aspecten m.b.t. het personeelsbeleid voortaan onder hetzelfde agentschap vallen
ook het business continuity management en het risicomanagement worden ondergebracht bij AGO zodat ook de aspecten van organisatiebeheersing in één agentschap worden opgenomen
Het besluit van 11 september 2020 heeft retroactief uitwerking vanaf 1 september 2020, maar de oprichting van het beleidsveld justitie en handhaving wordt pas operationeel op de datum van de oprichting van het agentschap dat bijhorende bevoegdheden zal uitoefenen.

Bron:  11 september 2020 - Besluit van de Vlaamse Regering over de reorganisatie van het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur en de samenvoeging van het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur met het beleidsdomein Internationaal Vlaanderen, BS 12 oktober 2020, p.73814.