Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Wetboek wegverkeer en wegvervoer (NIEUW)Het Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje strafrecht 2020Praktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2020Met het Zakboekje Politiestatuut 2020 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2020In editie 2020 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2019. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2020Het ‘Interventiezakboekje 2020’ bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2019 zijn er fiches toegevoegd over 'Camerawet politie', 'Cannabis light' en 'Drones'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Vlaamse taxiregels: vanaf november zware boetes voor misbruik van vergunningskaarten, rolstoelvervoer zonder toelating en schenden van voorwaarden bij uitzondering op emissienormen

Nieuws - 12/10/2020
-
Auteur 
Laure Lemmens


De boetecatalogus binnen de Vlaamse taxiregelgeving is gevoelig uitgebreid. Vanaf 1 november 2020 zijn er zware boetes voor bestuurders die geen vergunningskaart kunnen voorleggen, van wie de vergunningskaart vals is of niet meer geldig is. Maar ook voor bestuurders die aan rolstoelvervoer doen zonder machtiging en bestuurders die de voorwaarden schenden bij een verkregen uitzondering op de emissienormen. De boetebedragen lopen op tot 500 euro.
Nieuwe inbreuken en boetes vanaf 1 november
Inbreuk
Te innen som
de bestuurder kan geen vergunningskaart voorleggen
500 euro
de voorgelegde vergunningskaart is vals of de gegevens ervan zijn vervalst
500 euro
de vergunningskaart is niet geldig omdat de geldigheidsduur ervan verstreken is
400 euro
de bestuurder rijdt met een voertuig dat niet vermeld is op de vergunningskaart
450 euro
de bestuurder doet aan rolstoelvervoer, zonder machtiging hiervoor op zijn bestuurderspas
100 euro
een voertuig waarvoor een uitzondering is verleend door de minister (op basis van artikel 46 en 50 van het BVR) inzake ecoscore, wordt ingezet voor een ander vervoerstype dan de uitzonderingsgrond (ceremonieel vervoer of aangepast vervoer)
350 euro
het voertuig is uitgerust met een taxilicht terwijl er geen meetinstrument aan boord is
350 euro
het voertuig bevindt zich onrechtmatig binnen de perimeter van 200 meter rond een standplaats of het grondgebied van Luchthaven Brussel-Nationaal
500 euro
Nog tal van andere wijzigingen
Naast de nieuwe inbreuken en boetes zorgt de Vlaamse regering nog voor tal van andere wijzigingen aan haar Taxibesluit van 8 november 2019:
de verplichte wachttijd van 15 minuten bij een bestelde rit is geschrapt
het besluit stelt duidelijk dat een taxilicht en meetinstrument altijd samengaan. Dat moet de herkenbaarheid op straat ten goede komen. Wie een voertuig met een taxilicht ziet, weet dan die daar zonder bestellen vooraf kan instappen
de tarievenkaart moet voortaan aan de achterste rechter zijruit worden aangebracht, rechts onderaan. De vergunningenkaart aan de achterruit rechts onderaan
de datum waarop de overdracht en opslag van de ritgegevens verplicht wordt gesteld, is verschoven van 1 juli naar 1 november 2020. De gegevensbank is wel beschikbaar vanaf 1 juli, maar de taxisector heeft zich de voorbije maanden onvoldoende kunnen voorbereiden
heel wat modelformulieren zijn aangepast. Zoals het aanvraagformulier voor de vergunning, de taxivergunning, de vergunningskaart, de tarievenkaart, enz.

Bron:  18 september 2020 - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2019 betreffende de exploitatievoorwaarden voor het individueel bezoldigd personenvervoer, BS 09 oktober 2020, p.71373.