Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Wetboek wegverkeer en wegvervoer (NIEUW)Het Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje strafrecht 2020Praktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2020Met het Zakboekje Politiestatuut 2020 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2020In editie 2020 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2019. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2020Het ‘Interventiezakboekje 2020’ bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2019 zijn er fiches toegevoegd over 'Camerawet politie', 'Cannabis light' en 'Drones'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Covid-19: sluitingsuur voor cafés en restaurants en samenscholingsverbod voor meer dan vier vanaf 9 oktober

Nieuws - 09/10/2020
-
Auteur 
Carine Govaert


Eén van de eerste wapenfeiten van de nieuwe federale regering is het aanscherpen van de anti-covid-19-maatregelen. Het ministerieel besluit met die maatregelen verscheen op 8 oktober, rond 17u30, in het Belgisch Staatsblad. Alle maatregelen gingen om middernacht in en gelden tot en met 8 november 2020.
Met 4 op straat
De federale regering verstrengt het samenscholingsverbod: 4 is het nieuwe kritische getal. De regel is:
Elk huishouden mag maximum 4 personen tegelijkertijd in huis ontvangen. Kinderen tot 12 jaar worden niet meegeteld. Een huishouden bestaat uit ‘de personen die onder eenzelfde dak wonen’.
Daarbuiten zijn samenscholingen van meer dan 4 personen verboden. Op die regel bestaan de volgende uitzonderingen, eventueel onder voorwaarden (bv. met naleving van de richtlijnen uit het sectorprotocol):
Maximumaantal personen
Activiteit
50
Activiteit in georganiseerd verband in aanwezigheid van meerderjarige trainer, begeleider of toezichter (club/vereniging).
Kamp.
Stage.
Receptie na uitvaart, zonder professionele catering/traiteur.
200
Burgerlijk huwelijk
Begrafenis. Crematie.
Collectieve beoefening eredienst of niet-confessionele morele dienstverlening.
Activiteit binnen filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging.
Evenement of voorstelling binnen (afwijking mogelijk voor permanente infrastructuur met zittend publiek).
Wedstrijd binnen (ev. toelating gemeente nodig; afwijking mogelijk voor permanente infrastructuur met zittend publiek).
Les in auditorium.
400
Evenement of voorstelling buiten (ev. toelating gemeente nodig; afwijking mogelijk voor permanente infrastructuur met zittend publiek).
Wedstrijd buiten (ev. toelating gemeente nodig; afwijking mogelijk voor permanente infrastructuur met zittend publiek).
Statische betoging op de openbare weg.
Kermis.
Jaarmarkt.
1 bezoeker per 1,5 lopende meter kraam
Markt (niet: jaarmarkt).
Onbeperkt
Receptie of banket met professionele catering/traiteur
Voor een evenement, voorstelling, receptie, banket of wedstrijd op de openbare weg, is de toestemming nodig van de gemeente. Voor een sportieve wedstrijd op de openbare weg en voor een sportieve wedstrijd voor meer dan 200 deelnemers is eveneens de toestemming van de gemeente nodig.
Met 4 of 10 aan tafel
De anti-covid-19-maatregelen voor de horeca gelden nu ook expliciet voor de andere drankgelegenheden, zoals kantines of refters. Met dit verschil, dat er in een restaurant maximum 10 personen aan één tafeltje mogen zitten, terwijl dat maximum in de andere drankgelegenheden beperkt is tot 4 personen per tafel.
Personen die onder één dak wonen, mogen wél allemaal samen aan één tafel zitten en hoeven de regel van 4 of 10 niet te respecteren.
De restaurants mogen openblijven tot 1 uur ’s nachts; alle andere drankgelegenheden, maar tot 23 uur ’s avonds. Zij sluiten daarna, minstens tot 6 uur ’s ochtends. De burgemeester kan een vroeger sluitingsuur opleggen.
Om discussies te vermijden, bevat het nieuwe besluit een definitie van het begrip ’restaurant’.
Verder blijven de klassieke maatregelen gelden: je blijft aan je tafeltje zitten. Als je moet opstaan, zet je je mondmasker op. Je geeft je telefoonnummer of e-mailadres door (minstens één persoon per tafeltje). Enzovoort.
Opgelet! De regels op het vervroegde sluitingsuur gelden niet voor de cafés in het Brussels gewest. Ook niet voor de cafés waar snacks geserveerd worden. Zij moeten dag en nacht dichtblijven tot en met 9 (niet: 8) november 2020.
Telewerk blijft de norm
De andere maatregelen wijzigen niet:
Telewerk blijft dus de norm: Het wijzigingsbesluit bevestigt: “(...) de sterke aanbeveling om telethuiswerk, indien mogelijk meerdere dagen per week, toe te passen, dient te worden benadrukt”.
De registratieplicht voor in het buitenland wonende of verblijvende zelfstandigen die tijdelijk aan de slag gaan in de sectoren bouw, schoonmaak, land- en tuinbouw, en vleesverwerking blijft bestaan. De maatregel wordt enkel hernomen omdat het ‘Passenger Locator Form’ een ‘Passagier Lokalisatie Formulier’ geworden is.
Buiten de horeca blijft het ook verplicht om de contactgegevens van minstens één persoon per huishouden te noteren in welnesscentra, bij gemeenschappelijke sportlessen, in zwembaden, casino’s en speelautomatenhallen, en feest- en receptiezalen.
Nachtwinkels moeten nog altijd sluiten om 22 uur. Casino’s en speelautomatenhallen gaan dicht om 1 uur ’s nachts. Jacuzzi’s, stoomcabines, hammams, dicotheken en dancings zijn 24 uur op 24 dicht. En waterpijpen blijven verboden.
Niet-essentiële reizen naar België blijven eveneens verboden. Op verzoek van de Europese Unie geldt dat niet voor reizen vanuit andere EU-landen, Groot-Brittannië en de EER-landen die ook lid zijn van de Schengenzone. Ook hier: mét een ‘Passagier Lokalisatie Formulier’.
Voor alle 12-plussers geldt een mondmaskerplicht op enkele risicovolle plaatsen.
Tot slot: de burgemeester kan, na overleg, aanvullende preventieve maatregelen opleggen.
Al deze maatregelen gelden van 9 oktober 2020 (of eerder) tot en met 8 november 2020.

Bron:  8 OKTOBER 2020. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 8 oktober 2020.

Extra informatie: MB van 30 juni 2020.