Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Wetboek wegverkeer en wegvervoer (NIEUW)Het Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje strafrecht 2020Praktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2020Met het Zakboekje Politiestatuut 2020 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2020In editie 2020 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2019. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2020Het ‘Interventiezakboekje 2020’ bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2019 zijn er fiches toegevoegd over 'Camerawet politie', 'Cannabis light' en 'Drones'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Eerste stap in hervorming Staatsveiligheid: medewerkers binnendiensten vanaf 2021 deels geïntegreerd in administratief en geldelijk statuut van personeel buitendiensten

Nieuws - 07/10/2020
-
Auteur 
Laure Lemmens


Vanaf 1 januari 2021 vallen de medewerkers van de binnendiensten van Staatsveiligheid voor een stuk onder het administratief en geldelijk statuut van het personeel van de buitendiensten. De federale regering zet hiermee een eerste stap in de algemene hervorming van de inlichtingendienst.
Twee statuten
Momenteel bestaat er binnen ‘de Veiligheid van de Staat (VVSE)’ 2 personeelsstatuten. Het statuut van de ambtenaren van de binnendiensten (Directie van de Analyse, de Stafdirectie, de Stad van de Directie-generaal en de Directie van de Operaties) valt onder het KB van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel. De ambtenaren van de buitendiensten (Directie van de Operaties, de Stafdirectie en de Staf van de Directie-generaal) hebben een bijzonder statuut dat is uitgewerkt in het KB van 13 december 2006 houdende het statuut van de ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat.
Verschillend
Beide statuten zijn erg verschillend terwijl er binnen het inlichtingenwerk niet altijd een strikt onderscheid meer kan gemaakt tussen operationele taken en binnendienstactiviteiten. En hoewel er in de dagelijkse uitvoering van de taken nog verschillen zullen blijven bestaan (o.a. op vlak van het niveau van gevaar, wil de federale regering zorgen voor meer uniformiteit in de basisregels. De verschillen zullen in de toekomst nog gecompenseerd worden via aangepaste basisweddes en algemene beperkingen (vb. inperking stakingsrecht, verplichting tot het bezit van het rijbewijs….)
Meer uniformiteit
Ze heeft er voor gekozen om de medewerkers van de binnendiensten deels onder het Statuut Buitendiensten te laten vallen. Dat KB is in tegenstelling tot het Statuut Rijkspersoneel meer aangepast aan de werking van een burgerlijke inlichtingen- en veiligheidsdienst en aan de specifieke kenmerken van het functioneren binnen zo’n overheidsdienst. De algemene principes beantwoorden aan de vereisten die eigen zijn aan de kernopdrachten van en de ondersteunende activiteiten binnen de VSSE.
Verloven en afwezigheden
De bepalingen m.b.t. de verloven en afwezigheid uit het Statuut Buitendiensten zijn voortaan van toepassing op het personeel van de binnendiensten. Afhankelijk van de functie zullen er daardoor strengere vereisten zijn m.b.t. arbeidstijd.
Wijzigingen Statuut Buitendiensten
Daarnaast zijn er ook enkele wijziging aan het Statuut Buitendiensten met het oog op de hervorming van de organisatie en de werking van Staatsveiligheid in zijn geheel. Zo wordt de samenstelling van de tuchtraad van de buitendiensten aangepast en is er een nieuwe definitie van ‘nacht’ voor het krijgen van de toelage.
In werking: 1 januari 2021

Bron:  24 september 2020 - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 december 2006 houdende het statuut van de ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat, BS 01 oktober 2020, p.69037.