Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2022 (NIEUW)In editie 2022 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2021. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2022 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2022 bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafprocesrecht 2021 (NIEUW)Het Zakboekje Strafprocesrecht is een onmisbaar werkinstrument dat het mogelijk maakt om de soms complexe regels van het strafprocesrecht correct en efficiënt te gebruiken in de praktijk. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Wegcode geldt niet voor prioritaire voertuigen die dringende opdracht uitvoeren (op enkele verkeersregels na)

Nieuws - 01/10/2020
-
Auteur 
Laure Lemmens


Vanaf 1 oktober 2020 moeten bestuurders van prioritaire voertuigen de Wegcode niet naleven wanneer ze een dringende opdracht uitvoeren, op een reeks specifieke bepalingen na. Dat staat voortaan uitdrukkelijk in de wet. Het moet meer duidelijkheid scheppen over de positie en mogelijkheden van prioritaire voertuigen in het verkeer om de doorstroming bij noodsituaties te verbeteren.
De huidige regels blijken te beperkend op het terrein. De Wegcode voorziet dan wel in tal van uitzonderingen op de naleving van de Wegcode – zoals de mogelijkheid voor bestuurders van prioritaire voertuigen om bij dringende opdrachten de pechstrook te gebruiken of snelheidsbeperkingen niet na te leven – maar voor heel wat manoeuvres bestaat geen uitdrukkelijke wettelijke basis of is de toepassing ervan niet altijd duidelijk.
Wat zegt de Wegcode voortaan?
De Wegcode wordt daarom aangepast. Artikel 59.13 stelt nu uitdrukkelijk dat “de bestuurder van een prioritair voertuig dat een dringende opdracht uitvoert de bepalingen van de Wegcode niet moet naleven met uitzondering van
artikel 4 (bevelen van de bevoegde personen)
artikel 8.4 (verbod op gsm-gebruik achter het stuur)
artikel 16.4 (plichten bij links inhalen)
artikel 20 (verkeer op spoorwegen en overwegen)
artikel 24 eerste lid 3° (stilstaan- en parkeerverbod op overwegen)
artikel 35 (verplichtingen m.b.t. veiligheidsgordels en kinderbeveiligingssystemen)
artikel 36 (verplichtingen valhelm en beschermende kledij motorrijders)
artikel 37 (verplichting blauwe knipperlichten en geluidstoestel prioritaire voertuigen)
artikel 44.1 vierde en vijfde lid (verplichtingen bestuurders) en
artikel 59.1 (verplichting vertonen identiteitskaart bij overtreding)
indien het gaat om
een personeelslid van het operationele kader van de federale en de lokale politie
de veldwachters (bedoeld in artikel 61 van het Veldwetboek) aangesteld door de deputaties van de provincieraden, binnen de grenzen van hun territoriale bevoegdheid
een bestuurder van een voertuig voor dringende medische interventie van de dienst 112
een bestuurder van een brandweervoertuig
een bestuurder van een voertuig van de Civiele Bescherming
een bestuurder van een voertuig van de veiligheidsdienst van de spoorwegen en de voortuigen voor hulpverlening van Infrabel
een bestuurder van een voertuig voor hulpverlening bij een ernstig incident veroorzaakt door water, gas, elektriciteit of radioactieve stoffen.”
Dit artikel kan via KB worden aangevuld, gewijzigd, opgeheven of vervangen.
Beperking op gebruik van blauwe knipperlichten
De wetgever komt ook met een aantal andere wijzigingen aan de Wegcode om tegemoet te komen aan vragen van de prioritaire diensten zelf.
Bestuurders van prioritaire voertuigen moeten niet meer eerst stoppen aan een rood licht vooraleer ze doorrijden. Het volstaat voortaan om ‘met een gematigde snelheid’ voorbij te rijden.
Het gebruik van de blauwe knipperlichten wordt verstrengd. Ze mogen bij niet-dringende opdrachten alleen nog gebruikt worden als de aard van die opdracht dat rechtvaardigt. In de andere gevallen is het gebruik van blauwe knipperlichten bij niet-dringende opdrachten verboden.
Wettekst in Staatsblad anders dan goedgekeurde tekst
Nog even dit. We stellen vast dat de wet van 16 juli 2020 die in het Belgisch Staatsblad is verschenen, inhoudelijk verschilt van de ontwerptekst die door de plenaire vergadering is goedgekeurd en voor bekrachtiging aan de Koning werd voorgelegd.
Daarin vielen bijvoorbeeld ook bestuurders van de Dienst Opruiming en Vernietiging van Explosieven (DOVO) van Defensie onder de nieuwe regels. En was de categorie bestuurders van voertuigen voor dringende medische interventie van de dienst 112 veel ruimer. De tekst had het over ‘bestuurders van een voertuig voor dringende medische hulpverlening’.
Wordt dus allicht nog vervolgd.
In werking: 1 oktober 2020

Bron:  16 juli 2020 - Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, wat de doorstroming van prioritaire voertuigen betreft, BS 01 oktober 2020, p.68969.