Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Wetboek wegverkeer en wegvervoer (NIEUW)Het Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje strafrecht 2020Praktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2020Met het Zakboekje Politiestatuut 2020 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2020In editie 2020 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2019. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2020Het ‘Interventiezakboekje 2020’ bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2019 zijn er fiches toegevoegd over 'Camerawet politie', 'Cannabis light' en 'Drones'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Soepele cumulregels operationeel kader opgenomen in ‘Deontologische code van de politiediensten’

Nieuws - 30/09/2020
-
Auteur 
Laure Lemmens


Personeelsleden van het operationeel kader binnen de politiediensten kunnen sinds kort gemakkelijker bijklussen. Via de Verzamelwet Politie van 19 juli 2018 werd het stelsel van beroepsonverenigbaarheden aanzienlijk versoepeld. Via een uitvoeringsbesluit worden die nieuwe regels nu opgenomen in de Deontologische Code van de politiediensten. En wordt RPPol aangepast. Inhoudelijk zijn er geen nieuwigheden.
Sinds 31 augustus 2018 volstaat het dus dat leden van het operationele kader die willen bijklussen die bijkomende activiteit voor aanvang melden aan de Commissaris-generaal, de burgemeester of het politiecollege. Die kan de activiteit dan toestaan, weigeren of onderwerpen aan bepaalde voorwaarden. Als er geen weigeringsbeslissing volgt binnen de 45 dagen, dan kan het betrokken personeelslid gewoon aan de slag. Binnen het nieuwe systeem zijn slechts een aantal ‘absolute onverenigbaarheden’ weerhouden: personeelsleden van het operationeel kader mogen geen operationeel lid zijn van een hulpdienst of werken als ambulancier. Ze mogen ook niet het ambt uitoefenen van bijzonder veldwachter en geen rijles geven in een erkende rijschool als die lessen geheel of gedeeltelijk worden uitgeoefend op de openbare weg.
In de code staat uitdrukkelijk dat de uitoefening van de activiteit de principes en waarden in de code niet in het gedrang mag brengen.
Leden van het operationeel kader zien hun recht op kosteloze gezondheidszorgen op basis van artikel X.I.5 RPPol geweigerd wanneer de gezondheidszorgen het gevolg zijn van een bijkomende activiteit.
Het MB van 28 november 2001 met de ‘oude lijst beroepsonverenigbaarheden’ wordt opgeheven.
In werking: 8 oktober 2020.

Bron:  13 september 2020 - Koninklijk besluit betreffende de cumulatie door de personeelsleden van het operationeel kader van de politiediensten, BS 28 september 2020, p.68431.