Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Wetboek wegverkeer en wegvervoer (NIEUW)Het Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje strafrecht 2020Praktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2020Met het Zakboekje Politiestatuut 2020 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2020In editie 2020 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2019. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2020Het ‘Interventiezakboekje 2020’ bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2019 zijn er fiches toegevoegd over 'Camerawet politie', 'Cannabis light' en 'Drones'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Covid-19: de versoepeling ‘die er geen is’: situatie op 1 oktober

Nieuws - 28/09/2020
-
Auteur 
Carine Govaert


Na de persconferentie van de Nationale Veiligheidsraad van vorige week woensdag verklaarde premier Wilmès dat de coronamaatregelen op 1 oktober 2020 niet versoepeld worden, maar dat enkele onlogische maatregelen geschrapt worden. Dat neemt niet weg dat vanaf 1 oktober weer nieuwe regels gelden. Op basis van het ministerieel besluit van 25 september maken wij een stand van zaken op: wat mag nog wel? En wat mag niet meer vanaf 1 oktober?
Wat verandert er?
De verplichting om individueel te winkelen of in het gezelschap van slechts één andere persoon in winkelcentra, valt weg. Dat geldt ook voor de markten, rommelmarkten en kermissen.
Samenscholingen van meer dan 10 personen (zonder kinderen tot 12 jaar) blijven verboden, en dat geldt vanaf nu ook voor recepties en banketten met een privékarakter.
Op kampen en stages – ook buiten de zomerperiode – mogen maximum 50 personen aanwezig zijn.
Het verhoogde maximum van 50 aanwezigen voor bepaalde specifieke activiteiten geldt in het geval van een receptie na een uitvaart alleen nog als de activiteit niet georganiseerd wordt door een professionele cateraar of traiteur.
Als de organisatie van een receptie of banket in handen is van een professionele cateraar of traiteur is het aantal aanwezigen niet langer beperkt, op voorwaarde dat er contactregistratie is, de (meeste) beschermingsmaatregelen uit de horeca nageleefd worden, én de activiteit stopt om één uur ’s nachts.
Belgen mogen weer onbeperkt naar het buitenland reizen. Maar omgekeerd is dat niet zo: niet-essentiële reizen vanuit het buitenland naar België blijven verboden. Dat inreisverbod geldt echter niet voor wie naar België komt vanuit een land van de Europese Unie, vanuit een ander land dat lid is van de Schengenzone, vanuit het Verenigd Koninkrijk óf vanuit een land dat is opgenomen op een lijst die bekendgemaakt wordt op de website van de FOD Buitenlandse Zaken. M.a.w. in plaats van de huidige ‘rode lijst’, zou er een ‘groene lijst’ moeten komen, maar dat is nog niet het geval. Ook al geldt deze maatregel sinds 25 september 2020.
De anderhalvemeterregel geldt niet ten aanzien van personen die elkaar onderling ontmoeten ‘in het kader van duurzaam onderhouden nauwere contacten’. Wat dat precies inhoudt, zegt het besluit niet.
De bubbel van 5 verdwijnt.
En de anderhalvemeterregel geldt op het openbaar vervoer nog alleen ‘in de mate van het mogelijke’.
Het mondmasker is vanaf nu verplicht op alle plaatsen waar het onmogelijk is om de anderhalvemeterregel na te leven. Er moet dus geen mondmasker meer gedragen worden op plaatsen ‘waar geen kat is’.
De mondmaskerplicht bestaat niet tussen personen die elkaar ontmoeten in het kader van duurzaam onderhouden nauwere contacten. Het mondmasker blijft wel verplicht op het openbaar vervoer en op de specifieke plaatsen waar dat nu al verplicht was: bibliotheken, bioscopen, markten, enz.
Voor één maand?
Het uitreisverbod trad al op 25 september 2020 in werking, maar alle andere maatregelen gaan in op 1 oktober 2020. Zij zouden van toepassing blijven t.e.m. 31 oktober 2020.
Wat verandert er niet?
Hierna volgt nog een lijstje van de anti-covid-maatregelen die ongewijzigd blijven:
Telethuiswerk blijft aanbevolen.
Er bestaat in de bouw, schoonmaak, land- en tuinbouw, en vleessector nog steeds een registratieplicht voor tijdelijke werknemers die afkomstig zijn uit het buitenland.
Er zijn afwijkingen mogelijk op de arbeids- en rusttijden bij de politie.
B2C-ondernemingen en handelsbeurzen moeten hun activiteiten uitoefenen volgens de voorschriften uit hun sectorprotocol of volgens bepaalde minimale beschermingsregels.
In de horeca is contactregistratie verplicht en gelden specifieke beschermingsregels.
Waterpijpen zijn verboden op publieke plaatsen.
Gewone winkels mogen openblijven tijdens de gebruikelijke openingsuren, maar nachtwinkels mogen maar openblijven tot 22u.
Casino’s en speelautomatenhallen moeten sluiten om 1 uur ’s nachts.
De anderhalvemeterregel is van toepassing op de toegangen tot winkelcentra, winkelstraten en parkings.
Er bestaat een samenscholingsverbod voor meer dan 10 volwassen personen. Daarop bestaan uitzonderingen tot 50 (bv. activiteiten in clubverband), 200 (huwelijken, begrafenissen, erediensten) of 400 personen (activiteiten in de buitenlucht). De regels voor de erediensten wijzigen niet. De gemeenten kunnen méér aanwezigen toelaten; zij gebruiken daarvoor de coronamatrix — officieel het Covid Event Risk Model.