Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Zakboekje strafrecht 2020 (NIEUW)Praktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten (NIEUW)Het pas verschenen boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren. Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2020Met het Zakboekje Politiestatuut 2020 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2020In editie 2020 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2019. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2020Het ‘Interventiezakboekje 2020’ bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2019 zijn er fiches toegevoegd over 'Camerawet politie', 'Cannabis light' en 'Drones'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

ADR: nog 11 Belgische afwijkingen voor het vervoer van gevaarlijke goederen

Nieuws - 02/09/2020
-
Auteur 
Benoît Lysy


De Europese Commissie publiceert elk jaar een lijst van alle nationale afwijkingen die er binnen de lidstaten bestaan op de regels voor het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR) en per spoor (RID). België kent geen speciale afwijking toe voor het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor, maar voorziet in 11 nationale afwijkingen voor het vervoer over de weg. In vergelijking met vorig jaar zijn er drie afwijkingen verstreken, maar één daarvan wordt verlengd.
Hier volgt een overzicht van de 11 Belgische afwijkingen:
Kleine hoeveelheden (art. 6, tweede lid, a) van richtlijn 2008/68)
Omschrijving
Tot
Nr.
Vervoer van ongereinigde lege houders die producten van verschillende klassen hebben bevat
31/12/2022
RO-a-BE-2
Distributie van goederen in binnenverpakkingen naar detailhandelaren of van lokale magazijnen naar detailhandelaren of gebruikers en van detailhandelaren naar eindgebruikers
31/12/2022
RO-a-BE-3
RO-a-HU-2
Vrijstelling van alle ADR-voorschriften voor binnenlands vervoer van ten hoogste 1 000 gebruikte ionische rookmelders van particuliere huishoudens naar de verwerkingsinstallatie in België via de inzamelpunten die zijn opgenomen in het scenario voor de gescheiden inzameling van rookmelders
30/06/2026
RO-a-BE-4
Afwijking RO-a-BE-1 (Klasse 1 – Kleine hoeveelheden) is op 30/06/2020 verstreken en is niet verlengd.
Korte afstanden (art. 6, tweede lid, b, i) van richtlijn 2008/68)
Omschrijving
Tot
Nr.
Vervoer van afval naar afvalverwijderingsinstallaties
31/12/2022
RO-bi-BE-5
Vervoer van gevaarlijke goederen in en in de directe omgeving van havens
31/12/2022
RO-bi-BE-6
RO-bi-SE-5
ADR-diploma voor inspecteurs
31/12/2022
RO-bi-BE-7
RO-bi-SE-6
Vrijstelling van het verbod voor de chauffeur of de bijrijder om verpakkingen met gevaarlijke goederen te openen in een lokale distributieketen van een lokaal magazijn naar een detailhandelaar of eindgebruiker en van een detailhandelaar naar een eindgebruiker (behalve klasse 7)
31/12/2022
RO-bi-BE-8
Vervoer in de directe omgeving van industrieterreinen, met inbegrip van vervoer over de openbare weg
31/12/2022
RO-bi-BE-10
Inzameling van butaan-propaan-cilinders zonder overeenstemmende etikettering
31/12/2022
RO-bi-BE-11
Vervoer van UN 3509 in bulkcontainers met een afdekzeil
31/12/2022
RO-bi-BE-12
Vervoer van DOT-cilinders
31/12/2022
RO-bi-BE-13
Afwijking RO-bi-BE-4 (Vervoer van gevaarlijke goederen in tanks voor verwijdering door verbranding) is op 30/06/2020 verstreken en is niet verlengd.

Bron:  28 augustus 2020 - Uitvoeringsbesluit (EU) nr. 2020/1241 van de Commissie houdende toestemming voor de lidstaten om bepaalde afwijkingen vast te stellen krachtens Richtlijn 2008/68/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land, Pb L 01 september 2020, p.9