Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Zakboekje strafrecht 2020 (NIEUW)Praktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten (NIEUW)Het pas verschenen boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren. Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2020Met het Zakboekje Politiestatuut 2020 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2020In editie 2020 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2019. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2020Het ‘Interventiezakboekje 2020’ bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2019 zijn er fiches toegevoegd over 'Camerawet politie', 'Cannabis light' en 'Drones'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Minister De Crem komt met werkingsregels voor commissie die kwaliteit van politiescholen controleert

Nieuws - 21/08/2020
-
Auteur 
Laure Lemmens


Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem heeft een aantal werkingsregels op papier gezet voor de ‘Commissie belast met de controle op de kwaliteit van de politionele opleiding’. Ook de samenstelling werd geconcretiseerd.
De commissie werd al in oktober 2015 in het leven geroepen in de schoot van de Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie. Met de bedoeling om toezicht te houden op de politiescholen, in het bijzonder de kwaliteit van het opleidingsaanbod, de organisatie en de werking. En dat in aanwezigheid van de representatieve vakorganisaties, want hun vertegenwoordiging in de commissie is wettelijk verplicht.
Maar naast de verplichting om jaarlijks verslag uit te brengen over de werkzaamheden, geen verdere details over de commissie in de regelgeving. Het was aan de minister van Binnenlandse Zaken om die op papier te zetten. Iets waar hij nu werk van heeft gemaakt.
De commissie bestaat uit:
de inspecteur-generaal of de adjunct-inspecteur generaal van de algemene inspectie (voorzitter)
één bijzitter per representatieve vakorganisatie
één Franstalige en één Nederlandstalige expert die noch tot de politiediensten noch tot de algemene inspectie behoren en die doen blijken van een voor de opdracht van de commissie relevante beroepservaring (bijzitters, aangewezen door de minister van Binnenlandse Zaken)
2 personeelsleden van de politiediensten die doen blijken van een voor de opdracht van de commissie relevante beroepservaring, waarvan er één behoort tot de lokale politie en één tot de federale politie, en waarvan ten minste één lid is van het officierskader, de andere mag lid zijn van het administratief en logistiek kader van niveau A (bijzitters, aangewezen door de minister van Binnenlandse Zaken).
Geldig vergaderen, beraadslagen en stemmen als van ieder geslacht minstens één iemand aanwezig is. Bovendien moet minstens de helft van alle leden aanwezig zijn. Voorzitter en bijzitters hebben elk een plaatsvervanger. De commissie wordt bijgestaan door een secretaris.
De commissie vergadert minstens 2 keer per jaar. Ze moet een huishoudelijk reglement opstellen.
In werking: 27 augustus 2020.

Bron:  29 juli 2020 - Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling en de nadere werkingsregels van de commissie belast met de controle op de kwaliteit van de politionele opleiding, BS 17 augustus 2020, p.60968.

Extra informatie: Koninklijk besluit van 6 april 2008 betreffende de kwaliteitsstandaarden, de pedagogische- en omkaderingsnormen van de politiescholen en het college van de directeurs van de politiescholen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 februari 2002 betreffende de terbeschikkingstelling van opleiders van de federale politie in de erkende politiescholen en betreffende de nadere regels voor de toekenning van een financiële tussenkomst voor de organisatie van selectieproeven en van beroepsopleidingen door de erkende politiescholen, BS 25 april 2008. (art. 10bis)