Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Zakboekje strafrecht 2020 (NIEUW)Praktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten (NIEUW)Het pas verschenen boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren. Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2020Met het Zakboekje Politiestatuut 2020 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2020In editie 2020 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2019. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2020Het ‘Interventiezakboekje 2020’ bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2019 zijn er fiches toegevoegd over 'Camerawet politie', 'Cannabis light' en 'Drones'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

NAVAP-compensatie 2020: KB geeft details over aanvraag en toekenning van subsidies aan politiezones

Nieuws - 19/08/2020
-
Auteur 
Laure Lemmens


Met de wet van 17 februari 2020 kregen de lokale politiezones garanties voor de NAVAP-compensatie in 2020. Maar zekerheid over de uitvoering ervan komt er nu pas, met de publicatie van het uitvoeringsKB. Dat geeft details over de aanvraag- en toekenningsprocedure.
NAVAP
De NAVAP-financiering werd in het leven geroepen naar aanleiding van het Pensioenarrest van het Grondwettelijk Hof in juli 2014. Met dat arrest maakte het Hof een einde aan de gunstige pensioenregels voor de politie. Heel wat personeelsleden moeten daardoor langer werken, tot hun 62e. Als compensatie introduceerde de federale regering via een KB van 9 november 2015 een eindeloopbaanregeling waardoor de leden van het operationeel kader die minstens 58 jaar zijn een aangepaste job kunnen vragen. En ze creëerde een tijdelijk ‘systeem van non-activiteit’ voor operationelen die voor de uitspraak van het Hof genoten van een preferentiële vervroegde pensioenleeftijd van 54, 56 of 58 jaar. Zij kunnen gedurende 4 jaar voor hun vervroegd pensioen stoppen met werken.
Meerkosten opvangen via subsidies
De NAVAP-regeling bezorgt de politiezones echter een pak meerkosten. Daarom heeft de federale overheid destijds beslist om de meerkosten te compenseren via subsidies. Van 2016 tot en met 2019 konden de zones subsidies aanvragen. Voor 2016 ging het om 29,1 miljoen euro, in 2017 was een pot van 35,6 miljoen euro beschikbaar, in 2018 was dat 38 miljoen euro en in 2019 36,9 miljoen euro.
Verwarring over financiering in 2020
Door de regeringscrisis was het een tijdlang onduidelijk of de regeling ook in 2020 zou worden verdergezet. De regels uit het KB van 9 november 2015 waren immers tijdelijk en liepen maar tot 2019. Er werd van uitgegaan dat er tegen dan een algemene regeling was voor de financiering en dat álle reglementen aan de nieuwe pensioenregels voor zware beroepen zouden aangepast zijn. Maar dat was dus niet het geval. Bovendien kan en mag een nieuwe algemene regeling pas door de volgende regering worden uitgewerkt.
Ook om de subsidies in 2020 verder te zetten was er een nieuw wetgevend initiatief nodig. Dat kwam er uiteindelijk met de wet van 17 februari 2020.
Compensatie 2020
De Federale Pensioendienst (FDP) zal in 2020 – net als de voorbije 4 jaar – per kwartaal een bepaald bedrag doorsluizen vanuit het Gesolidariseerd Pensioenfonds aan de Openbare Schatkist om de financiering van de eindeloopbaanmaatregelen voor de lokale politie te verzekeren. In totaal zal maximum 46.125.000 euro worden doorgestort.
Het uitvoeringsKB geeft nu details over de aanvraag en toekenning van de NAVAP-subsidies aan de lokale politiezones. Het gaat om een trimestriële terugbetaling van de totale loonkosten, inclusief het vakantiegeld en de eindejaarstoelage (exclusief andere toelagen en vergoedingen).
De procedure is dezelfde als de voorbije jaren. Dit wil zeggen dat de zones de aanvragen, samen met de bewijsstukken, per afgesloten trimester aan de DGR/DRP-DPP (dienst personeelsbeheer van de directie van het personeel van de federale politie) moeten bezorgen. Voor het laatste jaarkwartaal worden de aanvragen voor de periode oktober-november én de ramingen van december, verstuurd vóór 10 december. De ramingen moeten voor 29 december worden bevestigd. Iedere nieuwe vraag tot toekenning van de subsidie dat wordt ingediend na 10 december, wordt als nietig beschouwd.
In werking: 1 januari 2020

Bron:  31 juli 2020 - Koninklijk besluit houdende de wijze van toekenning van de subsidies ter ondersteuning van het eindeloopbaanregime voor personeelsleden van het operationeel kader van de lokale politie voor het jaar 2020, BS 19 augustus 2020, p.61386.