Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Zakboekje strafrecht 2020 (NIEUW)Praktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten (NIEUW)Het pas verschenen boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren. Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2020Met het Zakboekje Politiestatuut 2020 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2020In editie 2020 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2019. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2020Het ‘Interventiezakboekje 2020’ bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2019 zijn er fiches toegevoegd over 'Camerawet politie', 'Cannabis light' en 'Drones'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Juridische basis voor verwerking van operationele politionele informatie door Calog-personeel

Nieuws - 18/08/2020
-
Auteur 
Laure Lemmens


Calog-personeel wordt steeds vaker ingeschakeld voor taken die verband houden met het verwerken van persoonsgegevens en informatie in de politionele gegevensbanken en de gegevensbanken die ter beschikking staan van de geïntegreerde politie (GPI). Denk onder meer aan de functie van strategisch analist, van ondersteuning van de operationeel analisten, van dispatcher of van ondersteuning van de functioneel beheerders. Een degelijke wettelijke basis voor die taken was er niet. Tot nu. De wetgever brengt de regelgeving in lijn met de praktijk en zorgt voor een juridische basis in de Wet op de Geïntegreerde Politie. Daarin wordt duidelijk om welke verwerkingsbevoegdheden het gaat en onder welke voorwaarden de Calog-leden ze mogen uitoefenen.
Politionele verwerkingsbevoegdheden
In principe mogen de personeelsleden van het administratief en logistiek kader geen politieopdrachten uitvoeren. Dat is de basisregel volgens art. 118, vierde lid van de WGP (al zijn er wel uitzonderingen op basis van artikel 118 §1 3° en 4° en 118bis).
De wetgever voegt hier nu aan toe dat het Calog-personeel, naast de zuiver administratieve en logistieke taken, ook “bijdragen aan de uitvoering van de taken bedoeld in art. 14 en 15 van de Wet op het Politieambt, en in het bijzonder aan de verwerking van persoonsgegevens zoals bedoeld in afdeling 12 van hoofdstuk IV van de Wet op het politieambt”. Daarbij mogen ze geen bevoegdheden uitoefenen die bij of krachtens de wet zijn voorbehouden aan het operationeel kader en voeren ze geen politiemaatregel uit.
Aanwijzing en opleiding
De betrokken Calog-leden die instaan voor politionele gegevens verwerkingen moeten daarvoor aangewezen zijn door de korpschef, de commissaris-generaal of de directeur (die de ondersteunende opdrachten toekent en de toegangen op het vlak van de gegevensverwerkingen verleent). Die laatste moeten zorgen dat het aangewezen personeel een degelijke opleiding krijgt.
Opleiding
De politiediensten mogen de opleidingen zelf organiseren of ze aanreiken via de politiescholen. Gegevens over de opleiding worden bijgehouden in het personeelsdossier zodat men zeker is dat iedereen de opleiding heeft gevolgd.
Werkgebied
Calog van de federale en lokale politie zijn bevoegd om de ondersteunende opdrachten uit te voeren op het hele nationale grondgebied. Maar Calog-personeel van de lokale politie voert de opdrachten in principe uit op het grondgebied van de politiezone.
In werking: 24 augustus 2020.

Bron:  31 juli 2020 - Wet tot regeling van de verwerking van operationele politionele informatie door het administratief en logistiek kader van de geïntegreerde politie, BS 14 augustus 2020, p.60952.