Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Zakboekje strafrecht 2020 (NIEUW)Praktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten (NIEUW)Het pas verschenen boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren. Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2020Met het Zakboekje Politiestatuut 2020 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2020In editie 2020 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2019. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2020Het ‘Interventiezakboekje 2020’ bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2019 zijn er fiches toegevoegd over 'Camerawet politie', 'Cannabis light' en 'Drones'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Covid-19: strengere exitregels vanaf zaterdag 25 juli

Nieuws - 27/07/2020
-
Auteur 
Carine Govaert


Het ministerie van Veiligheid en Binnenlandse Zaken heeft de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad van deze week in een ministerieel besluit gegoten. We zetten de grote lijnen op een rij.
De aangekondigde versoepeling voor de evenementensector wordt uitgesteld, maar in tegenstelling tot eerdere berichten krijgt de sector in het MB wel een nieuwe datum toegeschoven: de deadline voor de organisatoren van handelsbeurzenen salons ligt nu op 1 september 2020.
Nachtwinkels mogen nog alleen open zijn tussen hun gebruikelijke openingsuur en 22 uur. De laatste weken mochten zij tot 1 u ‘s nachts openblijven, net als de cafés en restaurants. Voor cafés en restaurants geldt dat nog altijd, behalve als de gemeente eist dat zij vóór 1 u sluiten.
Horecazaken moeten de contactgegevens van één klant per tafel noteren. Dat kan een e-mailadres of telefoonnummer zijn. De contactgegevens mogen alleen gebruikt worden in de strijd tegen het coronavirus en ze moeten na 14 dagen vernietigd worden. Klanten die weigeren hun contactgegevens door te geven, wordt de toegang geweigerd. Opmerkelijk is dat een mondmasker – of wanneer een mondmasker om medische redenen niet kan, een gelaatsscherm – verplicht wordt voor het zaal- én keukenpersoneel. Ook wanneer men in de keuken een afstand van anderhalve meter kan bewaren. Bovendien moeten ook de klanten vanaf nu een mondmasker dragen wanneer zij niet aan hun eigen tafeltje zitten.
Waterpijproken wordt verboden op alle publieke plaatsen.
50 zittende personen mogen een receptie of banket met een privékarakter bijwonen die verzorgd wordt door een professionele cateraar of traiteur – met naleving van de veiligheidsregels. De voorziene uitbreiding naar 100 personen vanaf 1 augustus wordt geschrapt.
Huwelijken, begrafenissen, erediensten mogen bijgewoond worden door maximum 200 personen. De uitbreiding naar 400 personen die voorzien was op 1 augustus, komt er niet.
Publieksevenementen, -voorstellingen, -recepties, -banketten en wedstrijden mogen nog steeds doorgaan met maximum 200 personen binnen en 400 personen buiten, maar die maxima worden niet verdubbeld op 1 augustus. Ook voor de erediensten wordt het maximumaantal aanwezigen vastgeklikt op 200.
Idem voor statische betogingen op de openbare weg: maximum 400 deelnemers – uiteraard met voldoende afstand – en geen verdubbeling in het vooruitzicht.
Het covid-19-besluit voorzag tot nu dat de gemeenten aan de uitbaters van permanente infrastructuur toestemming zouden kunnen geven om grotere aantallen bezoekers toe te laten op evenementen, voorstellingen en wedstrijden. Die maatregel zou ingaan op 1 augustus 2020, maar wordt geschrapt.
Wie naar België reist, moet vooraf een digitaal (ev. papieren) Passenger Locator Form ingevuld hebben. Vervoerders moeten het instappen weigeren als het formulier niet in orde is. Ook wie op eigen houtje reist en meer dan 48 uur buiten België verblijft, moet vooraf zo’n PLF-formulier invullen. De gegevens uit de formulieren mogen door Sciensano, de gezondheidsinspecties en de contactopsporingscentra gebruikt worden om personen die vermoedelijk besmet zijn met covid-19 te kunnen identificeren.
Reizen naar landen en plaatsen die door de FOD Buitenlandse Zaken worden bestempeld als rode zones is verboden. Wie al op een plaats verbleef die rood wordt ingekleurd, moet zich na terugkeer in België laten testen en moet in quarantaine gaan. Maar dat is een regionale bevoegdheid, die buiten de werkingssfeer van dit federale MB valt.
Al wie 12 jaar is of ouder moet zijn neus en mond bedekken met een mondmasker of een alternatief uit stof op de gekende plaatsen – winkels, bioscopen, theaterzalen, ... – én vanaf zaterdag ook in de publiek toegankelijke delen van alle openbare gebouwen – en niet meer alleen in de rechtszalen –, op de markten (ook: brocante- en rommelmarkten), kermissen, handelsbeurzen en salons, en in de winkelstraten en op elke private of publieke druk bezochte plaats. De lokale overheden wijzen die druk bezochte plaatsen aan. Nu al staat vast dat een mondmasker verplicht wordt op de volledige zeedijk, van Knokke tot in De Panne.
Tot slot kúnnen de burgemeesters in overleg met de gouverneur en de deelstaatoverheden aanvullende preventieve maatregelen nemen. Bij een lokale heropleving van de epidemie móet de burgemeester of gouverneur zelfs bijkomende maatregelen nemen. Dat zal meestal in overleg gebeuren. De burgemeester staat ook in voor de mondelinge en visuele communicatie van de specifieke maatregelen die hij op zijn grondgebied neemt.
Aan de contactbubbel van 15 wordt voorlopig niet geraakt.
Al deze maatregelen treden in werking op 25 juli 2020. Alleen de bepalingen over het Passenger Locator Form treden pas op 1 augustus in werking, want het formulier moet nog gedigitaliseerd worden.

Bron:  24 juli 2020 - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 24 juli 2020.

Extra informatie: MB van 30 juni 2020 [covid-19-besluit].