Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Zakboekje strafrecht 2020 (NIEUW)Praktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten (NIEUW)Het pas verschenen boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren. Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2020Met het Zakboekje Politiestatuut 2020 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2020In editie 2020 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2019. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2020Het ‘Interventiezakboekje 2020’ bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2019 zijn er fiches toegevoegd over 'Camerawet politie', 'Cannabis light' en 'Drones'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Hogere tarieven Brusselse verkeersbelasting sinds 1 juli 2020

Nieuws - 29/07/2020
-
Auteur 
Christine Van Geel


‘Brussel Fiscaliteit’ heeft de geïndexeerde tarieven van de verkeersbelasting gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 23 juli 2020. De nieuwe tarieven gelden sinds 1 juli 2020. De ‘Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit’ (kortweg ‘Brussel Fiscaliteit’) nam op 1 januari 2020 het beheer van de jaarlijkse verkeersbelasting en de belasting op inverkeerstelling over van de FOD Financiën.
Nieuwe tarieven verkeersbelasting
Om deze nieuwe tarieven van de Brusselse verkeersbelasting vast te leggen, is rekening gehouden met de algemene indexcijfers (basis 2013) van de maanden mei 2019 (108,93) en mei 2020 (109,45).
Voor de voertuigen die vermeld zijn in de eerste kolom van de tabel hierna en waarvoor de belastingschuld ontstaat vanaf 1 juli 2020, wordt de verkeersbelasting berekend volgens de tarieven die in de tweede kolom van de tabel staan.
Vanaf 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021 betaalt u in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dus het volgende bedrag voor een auto, vrachtwagen of ander voertuig:
Voertuigen
Tarieven vanaf 1 juli 2020 (in euro)
Personenauto’s, auto’s voor dubbel gebruik en minibussen (art. 9, letter A, WIGB):
4 PK en minder
76,32
5 PK
95,52
6 PK
138,12
7 PK
180,36
8 PK
223,08
9 PK
265,80
10 PK
307,92
11 PK
399,60
12 PK
491,28
13 PK
582,72
14 PK
674,40
15 PK
766,08
16 PK
1.003,44
17 PK
1.240,92
18 PK
1.478,52
19 PK
1.715,40
20 PK
1.953,00
meer dan 20 PK
1.953,00 verhoogd met 106,56 per paardenkracht boven de 20
Motorfietsen (art. 9, letter C, WIGB):
54,12
Autobussen en autocars (art. 9, letter D, WIGB):
76,60
Aanhangwagens en opleggers (art. 9, letter F, WIGB):
– met een MTM van 0 tot 500 kg
35,76
– met een MTM van 501 tot 3.500 kg
74,16
Voertuigen van meer dan 25 jaar oud (art. 10, §1, 1°bis, WIGB) (*):
34,62
Kampeeraanhangwagens en aanhangwagens voor het vervoer van één boot (art. 10, §1, 2°, WIGB):
34,62
Minimumbelasting van algemene toepassing (art. 10, WIGB):
34,62
(*) Opgelet ! Wanneer de belastingplichtige een vennootschap, een autonoom overheidsbedrijf of een vzw met leasingactiviteiten is, is de minimumbelasting bedoeld in artikel 10, § 1, 1° van het WIGB alleen van toepassing op personenauto's, auto's voor dubbel gebruik, minibussen en motorfietsen van meer dan 25 jaar oud (art. 17, ordonnantie van 28 november 2019).
Vlaanderen en Wallonië
Ook de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) en de Waalse Belastingdienst hebben hun geïndexeerde tarieven van de verkeersbelasting al gepubliceerd.
Ze verschenen respectievelijk in het Belgisch Staatsblad van 18 juni 2020 en van 3 juli 2020.
De Brusselse en de Waalse tarieven zijn gelijklopend; de Vlaamse tarieven wijken er lichtjes van af.
Alle nieuwe tarieven gelden vanaf 1 juli 2020.

Bron:  Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit - Bericht over de aanpassing van de verkeersbelasting ingevolge artikel 11 van het Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen (WIGB). - Nieuwe tarieven vanaf 1 juli 2020, BS 23 juli 2020.

Extra informatie:
- Algemene Administratie van de Fiscaliteit. - Bericht over de aanpassing van de verkeersbelasting ingevolge artikel 11 van het Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen (WIGB). - Nieuwe tarieven vanaf 1 juli 2019 (Geldig voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest), BS 24 juni 2019.
Ordonnantie van 28 november 2019 tot wijziging van het Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen in het kader van de overname van de dienst van de verkeersbelasting op de autovoertuigen en van de belasting op de inverkeerstelling door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, BS 10 december 2019 (art. 17)
- Service public de Wallonie Fiscalité - Département de l'Etablissement et du Contrôle - Direction de l'Etablissement de la fiscalité des Véhicules - Avis relatif à l'adaptation de la taxe de circulation en exécution de l'article 11 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus (CTA) - Nouveaux tarifs applicables à partir du 1er juillet 2020, M.B. 3 juillet 2020.
- Agentschap Vlaamse Belastingdienst. - Bericht over de aanpassing van de verkeersbelasting en de belasting op de inverkeerstelling ingevolge artikel 2.2.4.0.3 en artikel 2.3.4.1.4 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 (VCF). - Nieuwe tarieven vanaf 1 juli 2020, BS 18 juni 2020.