Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Zakboekje strafrecht 2020 (NIEUW)Praktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten (NIEUW)Het pas verschenen boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren. Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2020Met het Zakboekje Politiestatuut 2020 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2020In editie 2020 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2019. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2020Het ‘Interventiezakboekje 2020’ bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2019 zijn er fiches toegevoegd over 'Camerawet politie', 'Cannabis light' en 'Drones'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Covid-19: Brusselse regering verlengt geldigheidsduur van reeks attesten en documenten binnen rijopleidingen tot eind 2020

Nieuws - 15/07/2020
-
Auteur 
Laure Lemmens


De rijgeschiktheidsattesten, de attesten van de EHBO-opleiding, het attest van de risicoperceptietest… en tal van andere documenten binnen de Brusselse rijopleidingen die vervallen tussen 13 maart en 30 december 2020 blijven geldig tot het einde van dit jaar. Op die manier wil de Brusselse regering vermijden dat de opleidingscentra overspoeld worden.
De Brusselse regering verlengt meer concreet de geldigheidsduur van volgende attesten/documenten/termijnen die vervallen tussen 13 maart en 30 december 2020 tot en met 31 december 2020:
de geldigheid van het attest waaruit blijkt dat men geslaagd is voor het theoretisch examen B
de termijn van 3 jaar tijdens dewelke de gevolgde lesuren in een rijschool in aanmerking genomen worden
de geldigheidsduur van het slagen voor de proef op een terrein buiten het verkeer
de geldigheidsperiode van een jaar van het slagen voor de risicoperceptietest
de geldigheidsduur van 2 jaar van de attesten van de EHBO-opleiding, van de brevetten en getuigschriften die toelaten een vrijstelling voor de EHBO-opleiding te bekomen
de geldigheid van de rijgeschiktheidsattesten.
De geldigheidsduur voor de stagetoelating wordt verlengd
met 6 maanden voor kandidaten die hun examens in het Vlaams gewest hebben afgelegd en waarvan de toelating is afgegeven voor 11 mei 2020
tot en met 31 december 2020 voor kandidaten die hun examens in het Waals gewest hebben afgelegd en waarvan de toelating verloopt vanaf 16 maart tot en met 30 september 2020.
Tot slot vermindert de regering de jaarlijkse retributies die erkende rijscholen en opleidingscentra moeten betalen met een zesde van de prijs. Althans voor het jaar 2020.
In werking: 8 juli 2020

Bron:  Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 juli 2020 houdende maatregelen inzake rijopleiding voor de versoepeling van de lockdown om de verspreiding van COVID-19 in te perken, BS 8 juli 2020.