Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Zakboekje strafrecht 2020 (NIEUW)Praktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten (NIEUW)Het pas verschenen boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren. Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2020Met het Zakboekje Politiestatuut 2020 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2020In editie 2020 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2019. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2020Het ‘Interventiezakboekje 2020’ bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2019 zijn er fiches toegevoegd over 'Camerawet politie', 'Cannabis light' en 'Drones'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Rijbewijsnormen voor mensen met hart- en vaatziekten versoepeld

Nieuws - 14/07/2020
-
Auteur 
Laure Lemmens


Vanaf 18 juli 2020 is het voor mensen met een hart- en vaatziekte iets gemakkelijker om hun rijbewijs te krijgen. De criteria zijn versoepeld zodat ze beter aansluiten bij de ‘huidige medische inzichten’. Die zijn enorm geëvolueerd de voorbije jaren, vooral wat betreft de inschatting van de risico’s voor de verkeersveiligheid. Met de wijzigingen schikt ons land zich naar de vereisten uit Europese richtlijn 2016/1106.
Auto’s, vrachtwagens, bussen en landbouwvoertuigen
Er zijn nieuwigheden voor
kandidaten van groep 1 : dat zijn kandidaten voor een rijbewijs AM, A1, A2, A, B (personenwagens), B+E of G (landbouwvoertuigen)
kandidaten van groep 2: dat kandidaten voor een rijbewijs C1, C1+E, C (vrachtwagen), C+E, D1, D1+E, D (bus) of D+E en onder meer ook kandidaat-taxichauffeurs, kandidaten voor bezoldigd leerlingenvervoer en kandidaten voor vervoer van personen met ambulance.
Algemene normen
Kandidaten groep 1
Kandidaten die lijden aan een aandoening met een duidelijk verhoogd risico op een plotselinge invaliderende gebeurtenis zijn voortaan ‘niet rijgeschikt’, net zoals dat al geldt voor kandidaten die lijden aan een aandoening met een duidelijk verhoogd risico op een plotselinge bewustzijnsstoornis. Het begrip ‘plotseling functieverlies’ werd geschrapt.
Alleen nog kandidaten met ernstige klachten (NYHA klasse 4) door chronisch hartfalen, kransvatlijden, cardiomyopathie, een aangeboren of verworven klepafwijking al dan niet met een prothese, een aangeboren of verworven gebrek van het hart of de grote vaten worden gezien als ‘niet rijgeschikt’. De bepaling dat kandidaten die lichte of matige klachten vertonen door chronisch hartfalen bij gewone of lichte fysieke inspanning (NYHA klasse 2), kransvatlijden, cardiomyopathie, een aangeboren of verworven klepafwijking (al dan niet met prothese), een aangeboren of verworven gebrek van het hart of de grote vaten rijgeschikt kunnen worden verklaard, werd opgeheven.
Kandidaten groep 2
Ook voor deze groep geldt voortaan de algemene regel dat kandidaten die lijden aan een aandoening met een duidelijk verhoogd risico op een plotselinge bewustzijnsstoornis of plotselinge invaliderende gebeurtenis ‘niet rijgeschikt’ zijn.
Verder zien we dat kandidaten met klachten bij zware fysieke inspanningen door chronisch hartfalen (NYHA klasse 1 en 2), cardiomyopathie, aangeboren of verworven gebrek van het hart of de grote vaten, aangeboren of verworven klepafwijking (al dan niet met een klepprothese), een ischemische hartziekte door kransvatlijden, kunnen telkens voor maximum 3 jaar rijgeschikt worden verklaard na verslag van een cardioloog.
Kandidaten met inspanningsklachten bij gewone fysieke inspanning of rust (NYHA klasse 3 en 4) zijn niet rijgeschikt.
Opleidingsvereisten
Kandidaten groep 1
Kandidaten die lijden aan symptomatische elektrische cardiopathie, zoals het Brugada-syndroom en het verlengd QT-syndroom zijn ‘niet rijgeschikt’. Maar ingeval van een ingeplante automatische defibrillator kunnen ze nu wel, onder strikte voorwaarden, rijgeschikt worden verklaard.
Kandidaten groep 2
De kandidaat met ernstige stoornissen van het hartritme of van de atrioventriculaire geleiding zijn niet rijgeschikt. Ook kandidaten met een ingeplante pacemaker. Maar voortaan geldt die regel alleen tijdens de eerste maand na de inplanting van de pacemaker of het vervangen van de elektrode. Vroeger was men niet rijgeschikt tijdens de 3 maanden na de inplanting of elektrodevervanging..
Coronair stelsel, myocard en hartfalen
Tot slot zijn de voorwaarden voor kandidaten met aandoeningen van het coronair stelsel en myocard aangepast. Onder meer voor zij die lijden aan bradyaritmie ten gevolge van sinus-knooppuntziekte of ongecontroleerde maligne hypertensie.
Kandidaten van groep 1 van wie de hartpompfunctie ondersteund wordt door een hulpmiddel kunnen voortaan rijgeschikt worden bevonden door de cardioloog van het centrum dat instaat voor de opvolging van dat hulpmiddelen en de behandeling van de betrokken kandidaat. Het rijgeschiktheidsattest geldt maximum 3 jaar. Kandidaten van groep 2 met een hulpmiddel ter ondersteuning van de hartpompfunctie zijn niet rijgeschikt.
In werking: 18 juli 2020

Bron:  Koninklijk besluit van 16 juni 2020 tot omzetting van richtlijn 2016/1106 van de Commissie van 7 juli 2016 tot wijziging van Richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het rijbewijs, BS 8 juli 2020.