Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Zakboekje strafrecht 2020 (NIEUW)Praktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten (NIEUW)Het pas verschenen boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren. Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2020Met het Zakboekje Politiestatuut 2020 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2020In editie 2020 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2019. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2020Het ‘Interventiezakboekje 2020’ bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2019 zijn er fiches toegevoegd over 'Camerawet politie', 'Cannabis light' en 'Drones'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Nieuwe lay-out met duidelijke opschriften moet elektronische vreemdelingenkaarten veiliger maken

Nieuws - 06/07/2020
-
Auteur 
Laure Lemmens


De elektronische vreemdelingekaarten krijgen een nieuwe lay-out. Opvallend zijn de aangepaste opschriften: veel korter en ‘to the point’ zodat meteen duidelijk is over welke verblijfstitel de houder van de kaart beschikt.
De nieuwe modellen zijn als bijlage opgenomen bij het KB van 12 juni 2020. We geven alvast de nieuwe opschriften mee. Merk op dat het systeem met letters wel behouden is, maar dat er een aantal letters zijn gewijzigd om verwarring te vermijden met de kaarten die de Directie Protocol van de FOD Buitenlandse Zaken afgeeft aan bevoorrechte vreemdelingen.
Wat de kaarten E(+) en F(+) betreft, wijst de regering erop dat de verandering van de titel nodig is om te voldoen aan de vereisten uit de Europese verordening 2019/1157.
Geldigheidsduur verblijfstitels
Het KB van 12 juni 2020 zorgt ook nog voor andere wijzigingen. Zo wordt onder meer de geldigheidsduur van bepaalde verblijfstitels en verblijfsdocumenten verlengd om in overeenstemming te zijn met de Europese wetgeving.
Denk hierbij aan de verblijfsdocumenten die worden afgegeven aan Europese burgers die over een duurzaam verblijf beschikking in ons land (E-kaarten) en de duurzame verblijfskaarten van een familielid van een Unieburger (F-kaarten). Momenteel hebben F-kaarten bijvoorbeeld een geldigheidsduur van 5 jaar. Maar dat strookt niet met de bepalingen uit Richtlijn 2004/8/EG waarin wordt gesteld dat deze kaarten 10 jaar gelden en automatisch vernieuwbaar zijn. De geldigheidsduur wordt dus op 10 jaar gebracht.
In werking
Wanneer de wijzigingen in werking zullen treden is nog niet duidelijk. De minister die bevoegd is voor Vreemdelingen zal die datum later bij besluit vastleggen.

Bron:  Koninklijk besluit van 12 juni 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, BS 29 juni 2020.