Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Zakboekje strafrecht 2020 (NIEUW)Praktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten (NIEUW)Het pas verschenen boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren. Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2020Met het Zakboekje Politiestatuut 2020 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2020In editie 2020 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2019. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2020Het ‘Interventiezakboekje 2020’ bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2019 zijn er fiches toegevoegd over 'Camerawet politie', 'Cannabis light' en 'Drones'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Nieuwigheden voor e-ID: geboorteplaats niet meer vermeld en betere informatie bij vrees voor parentale ontvoering

Nieuws - 06/07/2020
-
Auteur 
Laure Lemmens


Europa eist in Verordening 2016/679 dat gegevens op de identiteitskaart toereikend zijn, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Dat blijkt echter niet helemaal het geval voor onze e-ID. De wetgever zorgt daarom voor de nodige aanpassingen.
Wijzigingen e-ID
de handtekening van de gemeenteambtenaar die de kaart uitreikt, zal niet langer vereist zijn op de identiteitskaart. Dit persoonlijke gegeven heeft geen enkel nut voor wie de identiteitskaart moet lezen
de geboorteplaats zal niet meer te zien zijn op de identiteitskaart zelf. Die informatie zal alleen nog elektronisch te lezen zijn. Het melden van de geboorteplaats op de kaart is geen vereiste volgens de ICAO-voorschriften (International Civil Aviation Organisation).
Identiteitskaart geseind bij vrees voor parentale ontvoering
Daarnaast zijn er wijzigingen in het verlengde van de wet van 30 juli 2018 die een reeks maatregelen invoert in de strijd tegen parentale ontvoeringen.
De wetgever heeft daarbij de ouder die het ouderlijk gezag uitoefent, de mogelijkheid gegeven om - bij vrees voor ontvoering door de andere ouder - aan de bevoegde autoriteiten te vragen om identiteitskaarten en reisdocumenten alleen af te geven met zijn uitdrukkelijke toestemming. Daarnaast kan de familierechtbank reeds afgeleverde papieren intrekken, ongeldig verklaren of de geldigheid ervan beperken tot het Belgische grondgebied. De documenten staan dan geseind.
De wetgever wil nu dat de diensten van het Rijksregister van de natuurlijke personen (in hun hoedanigheid van beheerder van de centrale identiteitskaartenbestanden) kunnen zien dat een identiteitsdocument van een kind onder de 12 jaar of een identiteitskaart van een minderjarige het voorwerp uitmaakt van een signalering in dat centrale bestand met toepassing van artikel 374/1 van het Burgerlijk Wetboek. Let op: artikel 374/1 B.W. werd door de wet van 30 juli 2018 volledig herschreven maar die aanpassingen zijn nog niet in werking getreden.
In werking: 10 juli 2020 (mits uitzonderingen)

Bron:  Wet van 18 juni 2020 tot wijziging van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten, BS 30 juni 2020.